Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Het integere denken van Willem Schinkel binnenste buiten gekeerd

Femke Kaulingfreks

Waardenwerk

Volgens Willem Schinkel heeft een socioloog een dubbele taak: naast het diagnosticeren van sociale processen, moet ook het eigen denken aan een kritisch onderzoek onderworpen worden. Alleen in deze dubbelrol is de socioloog in staat tot 'integer' denken, dat als basis dient voor kritische interventies in de sociale werkelijkheid. Met behulp van argumenten van de filosofen Rancière, Badiou en Lazarus analyseert Femke Kaulingfreks op kritische wijze de manier waarop de 'integere wetenschapper' zich zou kunnen verhouden tot de sociale werkelijkheid. Zij stelt dat een engagement met bepaalde sociale en politieke gebeurtenissen van waaruit zich nieuwe kritische gedachten over de samenleving vormen, noodzakelijk is voor sociale wetenschappers om buiten de gevestigde kaders te kunnen denken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website