Magazine Logo

Active Ageing, steun of bedreiging voor solidariteit tussen generaties

Joost van Vliet

Geron

De Haagse Hogeschool organiseerde op 9 februari jongstleden samen met Geron een symposium over het Europees jaarthema 'Active Ageing and Intergenerational Solidarity'. Dankzij de opkomst van een zeer divers publiek bleek deze bijeenkomst een goed podium te zijn om de waarde en betekenis van dit thema met elkaar te verkennen. De heersende gedachte na afloop van het symposium is dat Active Ageing een bruikbaar concept is om in gesprek te gaan over de plaats en rol van oud en jong in vergrijzend Europa. Maar ook dat het snel het karakter van een label kan krijgen en daardoor minder bruikbaar is voor het écht begrijpen van de krachten die van invloed zijn op uitsluiting en marginalisering van grote aantallen ouderen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website