Magazine Logo

Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren

Ben Slijkhuis

Geron

In 2004 noemde de American Association of Retired People (AARP) Nederland het beste land ter wereld om in te leven voor ouderen. In die beoordeling speelde naast de pensioenen en de gezondheidszorg ook de mobiliteit een rol. De Amerikanen waren met name gecharmeerd van de Vrij Reizen dagen voor 60-Plussers bij de NS. Een goed functionerend, goed toegankelijk en wijd vertakt openbaar vervoer netwerk is een direct belang van ouderen. De vrij reizen dagen van de NS waren hierbij voor de AARP de kers op de taart. Mooi, maar daarmee is de mobiliteitsbehoefte van de groeiende groep senioren nog niet gedekt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website