Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 18. Rehabilitatie bij chronische depressie

Jan Spijker en Jaap van Weeghel

Participatie

Veel rehabilitatieprogramma’s blijken zich in de praktijk te richten op cliënten met psychotische stoornissen. Maar onder de groep met langdurige psychische of psychiatrische problemen zijn ook veel mensen die lijden aan een chronische depressieve stoornis. In deze bijdrage wordt gekeken hoe het zit met het rehabilitatieaanbod voor deze groep en of bij het bepalen van de rehabilitatieaanpak ook de psychopathologie zou moeten meewegen. Er zijn slechts enkele specifiek op depressie gerichte programma’s en er is relatief weinig onderzoek naar gedaan. De cursus rehabilitatie door zelfmanagement (AMC, Pro Persona) wordt binnenkort onderzocht en wordt wat uitgebreider beschreven. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website