Magazine Logo

Informeel lotgenotencontact - Wat bezielt ze?| Van lotgenoot naar deelgenoot

Tim Troost

Participatie

In de regio Rotterdam zijn vier ggz-aanbieders met een bemoeizorg- of ACT-team die elk een ontmoetingsplek hebben. Deze inloopruimtes zijn met name bedoeld voor (eigen) ambulante cliënten. Offerhaus (1993) stelt dat wanneer de sociale psychiatrie werkelijk sociaal ondersteunend bezig wil zijn, dat ze deze lotgenoten met elkaar in contact zal moeten brengen om elkaar te leren kennen en vertrouwd met elkaar te raken. Professionals kunnen informele netwerken bevorderen door het creëren van ontmoetingsplekken, aldus Offerhaus. In dit artikel wordt beknopt verslag gedaan van een studie naar de ervaringen van ambulante schizofreniepatiënten met contacten met lotgenoten die zij onder andere via zo'n inloopmogelijkheid hebben ontmoet. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website