Magazine Logo

Zelfhulp, een overzicht

Annemarie van Harten en Annette Plooy

Participatie

'De patiënten worden geacht niet onderling over hun ziekte te praten.' Deze tekst haalde Paul Schnabel in een lezing over patiëntenvoorlichting (1991) aan, van een waarschuwingsbordje dat als een overblijfsel van een niet zo ver verleden in de directiekamer van een ggz-instelling hing. Er is inmiddels veel veranderd. Cliëntenorganisaties hebben zelfhulpgroepen en andere vormen van lotgenotencontact ontwikkeld. En ook familieleden van cliënten hebben vormen van onderlinge ondersteuning georganiseerd. Zelfhulpgroepen maken tegenwoordig aanspraak op een belangrijke plaats in het spectrum van ondersteuning van mensen met langdurige problemen, zowel buiten de ggz als daarbinnen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website