Magazine Logo

Zelfhulp en professionele verslavingshulp - Een begin van toenadering

Renata Kolk, Wiljo van Essen en Sonja van Rooijen

Participatie

In het buitenland zijn zelfhulpgroepen voor verslaafden meer ingeburgerd dan in Nederland het geval is. Hulpverleners in de verslavingszorg en in de eerste lijn informeren cliënten als vanzelfsprekend over de mogelijkheid om deel te nemen aan een zelfhulpgroep voor mensen die verslavingsproblemen hebben. In Nederland daarentegen is de kloof tussen reguliere zorg en zelfhulpgroepen erg groot. Maar langzamerhand lijkt daar verandering in te komen. Een groeiend aantal verslavingsinstellingen beschouwt zelfhulp als een goede aanvulling op de professionele verslavingszorg. Welke voordelen biedt zelfhulp en hoe wordt hier in de praktijk vorm aan gegeven? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website