Magazine Logo

(H)erkenning van gezichten in een werkelijkheid die niet door iedereen gedeeld wordt - Verslag van het congres 'De vele gezichten van de gedeelde werkelijkheid' (1) georganiseerd door Cenzor, Centrum voor zorgcoördinatie OGGZ en rehabilitatie, op 10 oktober 2003 te Groningen

Nico Marsman

Participatie

De suggestie die van de titel van dit congres uitgaat, is dat je op velerlei manieren naar de werkelijkheid kan kijken. Een waarheid die filosofen al lang geleden ontdekten, maar die eigenlijk een open deur is. Alleen als je in dit geval 'werkelijkheid' vervangt door 'hulpverleningswerkelijkheid', 'de werkelijkheid van de cliënt', of 'de maatschappelijke werkelijkheid' is een en ander minder triviaal. Het aantal vrijheidsgraden is dan beperkt. Het congres 'De vele gezichten van de gedeelde werkelijkheid' ging over hulpverleners die te maken hebben met speciale cliënten. Het ging over cliënten die geen cliënt willen zijn en 'lastig' zijn: voor zichzelf en de samenleving. Hulpverleners willen daarom een andere rol vervullen namelijk die van bondgenoot, kwartiermaker, politieagent of scharrelaar. En daarmee kwam er al gelijk een belangrijk dilemma op tafel: cliënten die daar niet mee uit de voeten kunnen, zijn een probleem voor de hulpverlening. Vooral als hulpverleners door de samenleving op zulke mensen af worden gestuurd vanwege de overlast die ze veroorzaken. Een samenleving die in deze tijd van economische neergang weinig 'ruimte' wil maken voor deze kwetsbare mensen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website