Magazine Logo

Inhoudsopgave

Geron

In dit nummer 1 Redactioneel | Arie Stolk, Yvonne Witter & Toon Verlaan Arbeidsparticipatie 4 Ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van ouderen | Arie Gelderblom De netto participatie van ouderen is en blijft aanzienlijk lager dan die van andere leeftijdsgroepen. 8 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen 9 Duurzaam aan het werk | Tinka van Vuuren Werkvermogen, employability en vitaliteit zijn schaarse menselijke hulpbronnen; evenzeer belangrijk als zorgvuldig met grondstoffen en het milieu omgaan. 12 Werkvaardig aan de kant: over inzetbaarheid gesproken | Ronald deLeij 'Werkvaardig en toch niet-inzetbaar. Wie daarin een paradox ziet neemt de verkeerde maatregelen. 15 Toename arbeidsdeelname ondanks slechtere gezondheid | Dorly Deeg & Kelly Reijs Hoeveel en hoe snel de pensioenleeftijd omhoog kan hangt af van ontwikkelingen in ziekten en beperkingen van oudere werknemers. 18 Gedicht | Frank Koenegracht Brief aan mijn moeder 19 Interview met Agnes Jongerius | Jan Willem van de Maat & Toon Verlaan Eigenlijk weten we al lang hoe het moet. 24 Forever Young als aanjager voor debat | Conny Groot Film kan als medium en aanjager van debat rond ouder worden fungeren. De filmfestivals Forever young laten dit goed zien. 27 De drievoudige A: Age, Aging en Agency | Monika Altenreiter & Klaus Posch Agency is een betekenisvol begrip dat kan dienen om ouderen de kans en daadwerkelijke toegang te bieden om actief deel te nemen in onze samenleving. 30 Ouder worden in de doe-democratie | Kees Penninx & Yvonne Witter Succesvolle burgerinitiatieven komen hindernissen tegen en vooruitgangsvallen. 33 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen 34 Families, van traditioneel naar samengesteld | Suzan van der Pas & Bianca Suanet Familierelaties van ouderen zijn hechter maar ook complexer geworden. 37 Zonder omwegen: Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidariteit | Ingrid Doorten Om de houdbaarheid van de formele arrangementen in de zorg te bevorderen - en daarmee ook de solidariteit tussen generaties - is het nodig om meer informele wederkerigheid te organiseren. 40 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen 41 Het Zorg en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP): betere afstemming in de zorg voor kwetsbare ouderen | Sarah Robben, René Melis & Marcel Olde Rikkert Het ZWIP is een digitale overlegtafel die hulpverleners, kwetsbare ouderen en mantelzorgers kan helpen om de zorg beter af te stemmen. 44 'Je bent tweemaal kind en eenmaal volwassen' | Claudia Biegel Zorgen voor je ouders, een kwalitatief onderzoek naar de beleving en bespreekbaarheid van dementie onder Turkse en Marokkaanse en Surinaamse migranten. 47 Nationaal Programma Ouderenzorg | Esther Rikkengaa Lang Leve Thuis: actieve hulp en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. 50 Column | Christina Mercken Ouder worden doe je nu 51 Ouderen wonen langer thuis en kunnen hun problemen beter aan in woonservicegebieden | George de Kam Wat hebben woonservicegebieden ouderen die op zichzelf willen wonen te bieden? 54 Ouderen in veilige handen | Ingrid Brons In 2011 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Een stand van zaken. 57 Gesignaleerd | samengesteld door Inge Klück & Angelique van Vondelen 58 Demotie: hét HR-instrument van de toekomst? | Tanja Verheyen Demotie is een goede oplossing om de employability van oudere werknemers te versterken, maar wordt op de werkvloer vaak maar moeizaam geaccepteerd. 61 Geröngrafiek | Ellen Dingemans Doorstarten na pensioen. 62 Boekbespreking | Joost van Vliet Piet-Hein Peeters en Cindy Cloïn. Onder het mom van zelfredzaamheid. Een journalistieke analyse van de nieuwe mantra in zorg en welzijn. 64 Column | Joep Dohmen Hoe ouder hoe beter? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website