Magazine Logo

De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid

Tom van Wel en Hans Landsheer

Participatie

Bij mensen met een psychosekwetsbaarheid is, naast de medische en psychosociale behandeling, de maatschappelijke participatie een belangrijke behandeldoelstelling. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre individuele rehabilitatie in een multidisciplinair team bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van 99 jongeren met een psychosekwetsbaarheid. Daarnaast is het psychiatrische stoornissenniveau als uitkomstmaat meegenomen. De maatschappelijke participatie van de jongeren steeg en het psychiatrische stoornissenniveau bleef gelijk. Jongeren met een lichter stoornissenniveau profiteerden meer van individuele rehabilitatie dan jongeren met een hoger stoornissenniveau.1 Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website