Magazine Logo

Redactioneel

Rozemarijn Esselink

Participatie

Maatschappelijke participatie van mensen met psychische stoornissen staat in het centrum van de belangstelling. Met name wanneer dit jongeren betreft met ernstige stoornissen, zoals psychosen. Eerste psychose-teams zijn sterk in opkomst, maar maatschappelijke participatie wordt nog te weinig gezien als belangrijk doel van de behandeling. Een van de eerste teams die proberen maatschappelijke participatie te ondersteunen is de Altrechtse afdeling 'ABC - voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid'. Dit gebeurt door de psychotische symptomen met behulp van medicatie en psychosociale interventies te minimaliseren en tegelijk met behulp van de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) de participatiedoelen van de jongeren te ondersteunen. Tom van Wel & Hans Landsheer onderzochten of de stoornissen stabiliseren tijdens de behandeling en of het participatieniveau steeg. En wat is de invloed van drugsgebruik? Ambulantisering, participatie en herstel zijn ook in België belangrijke trends. Chantal Van Audenhove & Guido Pieters berichten over de grootschalige hervorming van de Belgische ggz. Philippe Delespaul vergelijkt de Belgische ggz met die in Nederland en plaatst kanttekeningen bij de verschillen in zorgprevalentie: worden in Nederland mensen niet nodeloos afhankelijk gemaakt van zorg? Jos Dröes bespreekt de rehabilitatieteams in de vernieuwde Belgische ggz: prima dat rehabilitatie gerekend wordt tot de verantwoordelijkheid van de ggz, maar pas op dat rehabilitatie een volwaardige plaats heeft in de zorgteams en in zelfstandige rehabilitatie- en herstelcentra. Rehabilitatie van kwetsbaarheid. In het moderne zorgdiscours wordt kwetsbaarheid neergezet als een categoriale aanduiding van iets dat er niet zou moeten zijn. En als het er wel is moet het bestreden en opgeheven worden. Andries Baart betoogt dat de pleidooien voor empowerment, herstel en participatie mank gaan aan conceptuele gemakzucht en kunnen ontaarden in goedkope harteloosheid en professionele verlating van mensen die zorg nodig hebben. De presentiebenadering biedt een uitweg uit de 'zorgval'. Herstel. De psychotische geschriften over religieuze wanen van Albert Verleyen bieden fascinerende aangrijpingspunten voor herstel en behandeling. In de psychiatrische begeleiding zou het moeten gaan om 'wat er in het oog van de storm, in het hart van de psychose bij de patiënt leeft en wat hem voortstuwt'. Verleyen doet een voorstel voor een classificatie van psychoses. De redactie is benieuwd of anderen zich herkennen in deze driedeling. In de rubrieken meer over rehabilitatie en herstel, het verband tussen normalisering en medicalisering, roken en comorbiditeit, ervaringsdeskundigheid, integratie van patiënten èn van teams. Onze dichter mijmert over de crisis: 'Ongelijke monniken, ongelijke kappen. Vroeger ging ik nu Marx lezen.' Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website