Magazine Logo

De kennis van emoties

Joachim Duyndam

Waardenwerk

In het vorige nummer van Waardenwerk (2013, nr. 53) stonden enkele heel interessante artikelen over emoties. Zo verdedigt Sabine Roeser in haar bijdrage de rol van emoties in discussies over risico's van technologie - tegen een dominante meer rationele benadering van risico's in onze samenleving. Uitgangspunt van haar pleidooi is het informatieve gehalte van emoties, dat sinds de cognitieve wending in de emotietheorieën in de jaren 1950 en 1960 prominent is. Cognitieve theorieën benadrukken dat emoties een vorm van kennen zijn, tegenover een lange traditie van opvattingen die emoties als irrationeel beschouwde ('verstand versus gevoel'). Het artikel van Cor van der Weele is voorzichtiger waar het gaat om de cognitieve betekenis van emoties. Zij wijst op het verschijnsel affective ignorance: het wegkijken van wat we liever niet willen zien, of bij emoties: het ongevoelig blijven voor wat onaangenaam, complex, verstorend of anderszins onwenselijk is. Veronica Vasterling bekritiseert in haar bijdrage het even optimistische als naïeve cognitieve standpunt van Martha Nussbaum over emoties. Heleen Pott, tenslotte, is nog kritischer ten aanzien van het cognitieve karakter van emoties. Zij laat zien dat cognitivisten emoties reduceren tot gepaste en verstandige reacties, waarbij de lichamelijke gesitueerdheid van emoties geheel uit de theorie verdwijnt. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website