Magazine Logo

De waarde(n) van V-gezag - Over burgers en gezagstoekenning in onze tijd

Jurriën Rood

Waardenwerk

In het vorige nummer van Waardenwerk beschreef ik de uitkomst van een onderzoek naar het gezag van de politie (van Amsterdam-Amstelland) op straat, in haar ontmoetingen met burgers. Dit straatgezag bleek groot en van een bijzondere vorm, een communicatief gezag. Maar als het politiegezag niet tanende is, dienen zich meteen de volgende vragen aan. Hoe kan het dan dat we in de media zo vaak het tegendeel horen? En hoe verhoudt zich dit feit met alle berichten over gewelddadigheid tegen gezagsdragers, óók tegen de politie? Functioneert het gezag nu wel of niet? In dit artikel wil ik laten zien dat we deze belangrijke vervolgvragen niet goed kunnen beantwoorden als we alleen maar kijken naar de gezagsuitoefening. Pas door de aandacht te verleggen naar de kant van de gezagstoekenning, de kant van de burgers, ontstaat een helder beeld. En kan ook een oplossing van de gezagsproblemen in beeld komen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website