Magazine Logo

De cursus digitaal werken aan je herstelverhaal

Gerda Scholtens

Participatie

Werken aan je eigen herstelverhaal is binnen de herstelbeweging een centraal onderwerp omdat het cliënten helpt in hun kracht te komen. Aanzetten tot een herstelproces worden door de cliënt en door de hulpverlening niet altijd als zodanig herkend en benoemd. Door het maken van een herstelverhaal leren mensen 'pogingen tot en perioden van herstel bij zichzelf te herkennen en te benoemen. Het maken van en vervolgens met anderen - ook met hulpverleners - delen van een herstelverhaal vereist een belangrijke omslag in het denken. Cliënten noch hulpverleners zijn gewend om te denken in termen van hoop, eigen kracht, eigen deskundigheid en persoonlijke mogelijkheden van cliënten. De beste en meest voor de hand liggende manier om deze omslag te maken, is contact met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen de visie van herstel op basis van eigen ervaringen uitdragen en voelbaar maken. Hulpverleners en cliënten moeten dus geleidelijk leren herstelprocessen te herkennen en vervolgens feeling ontwikkelen voor herstel-bevorderende en -belemmerende factoren.'1 Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website