Magazine Logo

Herstelondermijnende reflexen - Het gevaar van goede bedoelingen van ggz-hulpverleners

Tom van Wel, Jerry Allon, Odette Hensen en Fred Marquenie

Participatie

Van ggz-hulpverleners mag verwacht worden dat zij herstelprocessen van mensen met psychische aandoeningen ondersteunen. Dat lijkt vanzelfsprekend. Het in de praktijk invoeren van 'herstelondersteunende zorg verloopt echter moeizaam. Al langere tijd is ervaring opgedaan met het implementeren van rehabilitatie, dat meer specifiek gericht is op het ondersteunen van het maatschappelijk herstel van cliënten. Zelfs evidence based rehabilitatie-benaderingen, zoals Individual Placement and Support (IPS) en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) (Van Alphen e.a., 2012), komen in de dagelijkse praktijk onvoldoende van de grond. Naar onze indruk ervaren cliënten vaak weinig steun van ggz-hulpverleners bij hun eigen doelen. Het lijkt wel of hulpverleners met de beste bedoelingen vaak andere prioriteiten stellen en de mening van de cliënt over zijn eigen participatiedoelen niet de hoogste prioriteit geven. Wij zien dit als herstelondermijnende reflexen: hoe zien die eruit en wat is ertegen te doen? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.



Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de website



Waardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de website



Participatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website