Magazine Logo

De beleving van 'het zelf' bij autisme en schizofrenie

Harmke Nygard-Smith, Bram B. Sizoo

WTA

Doel. Het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen in de beleving van het zelf tussen patiënten met autisme en schizofrenie. Methode. Vier patiënten met schizofrenie en vier patiënten met autismespectrumstoornissen werden paarsgewijs geïnterviewd met behulp van de EASE (Examination of Anomalous Self-Experience) waarbij vijf domeinen van het zelf in beeld worden gebracht (denken en bewustzijn, zelfbewustzijn, lichaamsbeleving, transitivisme, en existentiële reoriëntatie). Resultaten. De twee groepen vertoonden overeenkomsten en verschillen in zelfbeleving, met name de lijdensdruk bij de patiënten met schizofrenie bleek het meest intens te zijn en op itemniveau werden inhoudelijk verschillen gevonden die mogelijk als stoornisspecifiek geïnterpreteerd kunnen worden. Conclusie. De discriminatieve waarde van de waargenomen verschillen dient met grotere groepen in toekomstige studies verder onderzocht te worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website