Magazine Logo

De effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

A. Booij, I.W. de Groot, P.M.J. van den Brenk, B.B. Sizoo

WTA

Doel. Nagaan of sociale vaardigheden en draagkracht toenemen en klachten afnemen bij volwassenen met een autismespectrum-stoornis die een autisme-specifieke sociale vaardigheidstraining volgen. Methode. Volwassenen met autismespectrumstoornissen volgden of een sociale vaardigheidstraining (n = 34), of kregen een andere vorm van behandeling (de controle groep, n = 29). Beide groepen vulden, voorafgaand en 10 weken na afloop van de training, drie vragenlijsten in: de Social Responsiveness Scale for Adults, de Positieve Uitkomsten Lijst en de Brief Symptom Inventory. De lijsten meten respectievelijk sociale vaardigheden, draagkracht en klachten. Resultaten. Het volgen van een sociale vaardigheidstraining leidt tot een matige verbetering van sociale vaardigheden. Maar andere vormen van behandeling doen dit ook. Conclusie. Op grond van de resultaten kan niet worden vastgesteld welke groep van patiënten met een autismespectrum-stoornis het meest gebaat is bij een sociale vaardigheidstraining of juist een andere vorm van training of behandeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website