Magazine Logo

Nationaal Autisme Congres 2016

Anneke Louwerse en Jeanet Landsman

WTA

Op 11 maart 2016 vond in Rotterdam het Nationaal Autisme Congres plaats. Tijdens dit congres werd door zowel nationale als internationale onderzoekers en behandelaren een uitgebreide kijk geboden op de huidige stand van zaken. Tijdens de eerste lezing werd een overzicht geboden over de overkoepelende thema’s van de dag door Dr. Els Blijd-Hoogewys en Prof. Hilde Geurts. Dr. Blijd-Hoogewys gaf een overzicht over de onderwerpen die gelinkt kunnen worden aan het gedrag dat we zien bij mensen met autisme1, zoals sensorische interesses, eetproblemen, angst en psychotische stoornissen. Prof. Geurts gaf een overzicht over de onderwerpen die gelinkt waren aan fundamentele neurobiologische kennis, zoals genetica, fysiologie en kijkgedrag. Bij fundamenteel onderzoek wordt steeds vaker gewerkt vanuit het RDoC model dan vanuit één specifieke psychiatrische diagnose. Het RDoC model streeft ernaar om breder te kijken naar het niveau van functioneren, op de vlakken genetica, moleculen, fysiologie, gedrag etc. Geurts gaf aan dat het belangrijk is om bij studies die zijn gebaseerd op het neurobiologische model, de sociale context niet te vergeten. De sociale context vormt een belangrijk onderdeel bij de behandeling van personen met autisme. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website