Magazine Logo

Samen ontdekken

Christa Nieuwboer

Ouderschapskennis

Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn ingrijpend aan het veranderen. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’. Vindingrijk de opvoeding ondersteunen: het is een kwestie van samen ontdekken. Ouderschap is een onvoorspelbare aangelegenheid, die bepaald wordt door tal van factoren zoals tijd, cultuur, eigen ervaringen, partnerrelatie, gezinssamenstelling, economische status, temperament en gezondheid. Wetenschap en vakkennis, wat we zouden kunnen zien als gemeenschappelijk beschikbare kennis over ouderschap en opvoeden, staan soms ver van de unieke ervaring van een gezin. Praktijkprofessionals verhouden zich tot beide: de beste kennis én het individuele verhaal. Gezinnen krijgen met tientallen professionals te maken tijdens het opgroeien van een kind, van de verloskundige tijdens de zwangerschap tot de decaan op de middelbare school. Onze onderwijs-, sociale en zorgsystemen zijn op de ondersteuning van gezinnen ingericht, maar ze zijn wel ingrijpend aan het veranderen: de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is een uitdaging van formaat. Professioneel handelen draait niet meer om ‘zorgen voor’ en ‘zeggen hoe’, maar ‘zorgen dat’ en ‘vragen wat nodig is om’. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website