Magazine Logo

De mening van psychiaters over antipsychotica bij volwassenen met ASS

Gerd Gabriël Devos, Jean Steyaert, Catharina Struyven

WTA

Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurologische ontwikkelingsstoornis met als kernsymptomen enerzijds persisterende deficiënties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties en anderzijds beperkte repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten. Gedragsmodificatie is hiervoor meestal de therapie van voorkeur. Bepaalde manifestaties van ASS, zoals hypersensitiviteit en irritabiliteit (zelfverwondend gedrag, woedeaanvallen), kunnen echter een aangrijpingspunt zijn voor farmacotherapie, met name antipsychotica. Het doel van dit onderzoek was om de mening in kaart te brengen van volwassenenpsychiaters en assistenten in opleiding Volwassenenpsychiatrie omtrent het voorschrijven van antipsychotica bij volwassen patiënten met diagnose ‘ASS’. Het voorschrijven van antipsychotica werd in kaart gebracht met een elektronische vragenlijst; de antwoorden werden getoetst aan de bestaande vakliteratuur via de database Medline/PubMed en de Mesh-termen ‘autistic disorder’ en ‘antipsychotic agents’. De resultaten geven aan dat 28 van de 34 respondenten het voorschrijven van antipsychotica nuttig vonden, 31 schreven effectief antipsychotica voor, 19 opteerden voor aripiprazol. Dus de meeste respondenten vinden het voorschrijven van antipsychotica bij patiënten met ASS nuttig voor wat betreft de hypersensitiviteit en irritabiliteit, niet voor de kernsymptomen. Bij voorkeur werken de bevraagde artsen met aripiprazol en risperidon in lage opstartdosis. De meest voorkomende nevenwerkingen bij hun patiëntenpopulatie zijn metabole nevenwerkingen en negatieve symptomen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website