Magazine Logo

Boekbespreking

Paul Mercken

Geron

José Franssen (2008), In mijn koffer op zolder. Levensverhalen van ouderen voor ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum (391 pagina's, € 35,- , ISBN 978 90 3135 322 4) Dit boek kent twee lettertypes en is als het ware in twee toonaarden geschreven. De tekst met schreef zijn de eigenlijke levensverhalen, de schreefloze gaat over wat het schrijven daarvan met je doet. Vergis je niet, de ontboezemingen van de auteur over haar werk als docent/begeleider verhalenschrijven en haar interviews met 27 ouderen wier verhalen je hier kan lezen, zijn even spannend als die levensverhalen zelf. Ze beslaan trouwens bijna de helft van het werk. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website