Magazine Logo

Boekbespreking: Joep Dohmen & Jan Baars red. (200). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom

Paul Mercken

Geron

Joep Dohmen & Jan Baars red. (2010). De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom. Amsterdam: Ambo (480 pagina's, € 29,95, ISBN 978-90-263-2256-3) De samenstellers van 'De kunst van het ouder worden' willen een tegenwicht bieden aan de eenzijdige benadering van de stijgende levensverwachting in budgettaire termen door na te gaan wat er in de geschiedenis van de filosofie over ouderdom te vinden is. Ouder worden is immers van alle tijden. En zij hebben dan ook de hele historische canon doorplozen. Het lijvige boek is bedoeld voor de nieuwsgierige lezer die bereid is deze oogst in vertaling tot zich te nemen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website