Magazine Logo

Boekbespreking: Trees van Gennip, Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden.

Kees Penninx

Geron

Trees van Gennip (2009). Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden. Amsterdam: Uitgeverij SWP (190 pagina's, € 22.50, ISBN: 978-90-8850-037-4). Velen noemen zich tegenwoordig personal coach, maar weinig coaches lijken bereid en in staat om zo uitvoerig te reflecteren, verantwoording af te leggen en kennis te delen als Trees van Gennip. Haar boek Handwerk van de levensloop: bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden is een gedegen praktijkstudie en een mer d boire voor wie wil weten hoe om te gaan met levensvragen, dilemma's en keuzes die opduiken bij 'kruispuntsituaties' gedurende de levensloop. In zulke situaties - die soms volkomen onverwacht opduiken, zoals bij een plotseling ontslag of een aangereikte promotiekans - staat het persoonlijke en/ of professionele leven helemaal in het teken van vragen als: hoe ga ik verder? Welke richting kies ik? Waar zal die richting mij brengen? Kan ik dat alleen beslissen of heb ik advies en steun van anderen nodig? Het boek focust vooral op mensen van 45 jaar en ouder, omdat juist deze leeftijdsgroep zich vaak op een kruispuntsituatie bevindt en veel 'stille kennis' (ervaringskennis) bezit waarvan men zich lang niet altijd bewust is. Het aanboren, expliciteren en benutten van deze stille kennis vormt de rode draad in het boek. Het helpt de oudere volwassene reflecteren op de eigen levensloop en is vooral een handreiking voor 'Helpende Handen' als mensen, groepen en organisaties op eigen kracht tijdelijk niet verder komen met belangrijke basisvragen in de levensloop. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website