Magazine Logo

Familiesolidariteit: verschillen tussen migrantengroepen en generaties

Eva-Maria Merz

Geron

Ouder-kind relaties zijn de eerste en vaak belangrijkste relaties die individuen ontwikkelen. Ze zijn essentiële bronnen van solidariteit, steun en veiligheid gedurende de levensloop. De kwaliteit en balans binnen ouder-kind relaties kunnen per persoon en cultuur verschillen en gedurende bepaalde perioden in de levensloop veranderen. Vooral voor migranten zijn familiebanden vaak bijzonder belangrijk. Door de afstand tot hun oorspronkelijke gemeenschap in het land van herkomst zijn migranten vaker afhankelijk van hun directe familie voor solidariteit en steun dan autochtonen. De opvattingen over familiesolidariteit verschillen tussen Turken, Marokkanen, Su-rinamers en Antillianen en tussen de eerste en tweede generatie migranten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website