Magazine Logo

Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen

Dorien Voskuil & Tonnie van Genugten

Geron

De kwaliteit van eten betreft zowel de voedingskundige kwaliteit van de maaltijd als de beleving van de maaltijd (het voedsel én de activiteit/handeling/gebeurtenis) door het individu. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak geldt namelijk dat 'goed eten' bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Naarmate mensen ouder worden, veranderen voedingsbehoeften en vaak ook de omstandigheden waarin een maaltijd wordt genoten. De gezinssamenstelling wijzigt zich (en dus ook de tafelgenoten), mobiliteit vermindert en de smaak- en geurbeleving verandert. Ook in de maaltijdbereiding treden soms veranderingen op: veel ouderen maken immers gebruik van maaltijdvoorzieningen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website