Magazine Logo

Mantelzorgondersteuning

Truus Oud, Karin Klein, Erik Zwierenberg & Ate Dijkstra

Geron

Met de (her)ontdekking van de mantelzorg - eind negentiger jaren van de vorige eeuw - werd een nieuwe functie ontwikkeld: mantelzorgondersteuner. Enkele Hoge Scholen - Utrecht, Rotterdam - bieden een post-HBO opleiding mantelzorgondersteuning aan. Uit een brochure: 'Het kenmerkende hierbij is, dat de mantelzorgconsulenten/-makelaars geen specialisten zijn, maar juist heel generalistisch operen. De ondersteuning kan gericht zijn op de individuele mantelzor-ger of juist op het systeem (...) Acties en interventies kunnen ook gericht zijn op externe actoren.' In dit artikel leggen achtereenvolgens een mantelzorgconsulent en een mantelzorgmakelaar uit wat zij precies doen. Om het beeld te completeren vertelt ook een Omtinker uit Friesland, die zich richt op de cliënt en diens omgeving/mantelzorgers, wat hij doet. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website