Magazine Logo

Schatten ouderen hun beweegpatroon te rooskleurig in?

Marjolein Visser

Geron

Een gezonde leefstijl op oudere leeftijd, waaronder voldoende lichaamsbeweging, draagt bij aan het voorkomen van chronische ziekten, functionele achteruitgang en vroegtijdige sterfte. Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) geeft 58% van de 65-plussers zelf aan dat zij de Nederlandse Norm Gezond Bewegen halen. Dit percentage is de afgelopen tien jaar vrijwel constant. Maar is het mogelijk om zelf goed in te schatten of de norm gehaald wordt? Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben bij een groep oudere deelnemers aan de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) het beweegpatroon gemeten met beweeg-meters en deze informatie vergeleken met de zelfgerapporteerde activiteit. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website