Magazine Logo

Er zijn 24 resultaten voor:

Placeholder image

Boekbespreking

Milly Smit (2009). Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom. Uitgave van Stichting Morgen Wij. (150 pagina's, € 24.50, ISBN: 978 90 9023 758 9) Het is later is een boek met foto's van negentien bewoners van verpleeghuis Het Zonnehuis in Amstelveen en tien verhalen van verschillende jonge auteurs over ouder worden.

1-6-2010 - Geert van Elten
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Creatieve mogelijkheden van ouderen: uitdaging en kans!

Iedereen heeft het over de demografische veranderingen. De veelbesproken 50-plussers oriënteren zich daar nog op: Hoe zou ik me, met wie en voor wie, inzetten? Hoe kan ik voor mezelf nieuwe wegen inslaan, maar ook mijn eigen ervaring inbrengen? Waar vind ik in mijn omgeving een kader om me bij aan te sluiten? Al lange tijd bestaat de gedachte dat met elkaar te doen, gesteund door verschillende generaties, religies en maatschappelijke stromingen. En in het beste geval kan dat dichtbij, in het wijkcentrum! Door de nauwe band met de wijk en de aanwezige infrastructuur, oriënteert het wijkcentrum zich op de behoeften van bezoekers en neemt het demografische veranderingen snel waar. Hier zijn ruimtes beschikbaar voor ontmoetingen en kunnen inspirerende ideeën in concreet aanbod worden omgezet. Een Duits voorbeeld van de creatieve mogelijkheden van ouderen.

1-6-2010 - Eva Bittner & Johanna Kaiser
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De kunst van het ouder worden

COLUMN - De kunst van het ouder worden

1-6-2010 - Joep Dohmen
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De media-agenda van ouderen

Het mediagebruik van ouderen wijkt wel incidenteel, maar niet structureel af van het algemene patroon. De verschillen tussen ouderen onderling zijn bovendien zo groot, dat generaliseren niet kan.

1-6-2010 - Anne van der Meiden
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De senior als model in de reclame

De Belgische Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS), een werkgeversfederatie die de belangen van onafhankelijke (semi-)residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt, vreesde dat de senior op een gebrekkige en bespottelijke manier wordt afgebeeld in reclame. Zij gaf opdracht om na te gaan hoe vaak een 50-plusser als model gebruikt wordt in advertenties en op welke manier hij dan wordt afgebeeld.

1-6-2010 - Els Turrekens
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Effectief verzilveren

Iedereen is er inmiddels van overtuigd: de vergrijzing biedt ook kansen. Wel moeten we dan daadwerkelijk het groeiende human capital van vitale senioren aanspreken, benutten en waarderen. Organisaties en sociale professionals die met oudere vrijwilligers werken, merken echter dat het niet eenvoudig is om senioren te vinden en te binden. Dat geldt zeker voor de jongere generaties. Welke methoden kun je toepassen om maatschappelijke inzet van vitale senioren te stimuleren en hoe effectief zijn deze?

1-6-2010 - Jan Willem van de Maat
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Even de blog van opa checken

Het internetgebruik van ouderen beperkt zich al lang niet meer tot het opzoeken van informatie. Nieuwe media geven ouderen de kans om de wereld meer van hun leven te laten zien. En dat doen ze ook, bijvoorbeeld via (video)blogs, facebook, hyves of twitter. Hoe doen ze dat en waar gaan hun verhalen over?

1-6-2010 - Inge Klück & Christina Mercken
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gerongrafiek

Gegevens van de Generations and Gender Surveys (GGS) van de Verenigde Naties laten zien dat het samenwonen van 60-plussers met hun volwassen kinderen (van 25 jaar of ouder) vaker voorkomt in landen van Oost-Europa dan in West-Europa (zie ook de Geröngrafiek van maart 2010).

1-6-2010 - Jenny de Jong-Gierveld
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het (on)gelijk van Patricia Paay en de Playboy

Patricia Paay (1949) is zangeres en fotomodel. Onlangs stond ze als 60-jarige bloot in Playboy. Reden voor een gerontoloog dit tijdschrift te kopen.

1-6-2010 - Joost van Vliet
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Het gebruik van oude en nieuwe media, de (ir)relevantie van leeftijd

Zijn de verschillen tussen oud en jong wel zo groot als het gaat om het gebruik van digitale informatie? Het gaat te ver om van een digitale kloof te spreken, maar socialisatie, levensfasen en leeftijdgerelateerde functiebeperkingen spelen wel een rol.

1-6-2010 - Eugène Loos
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In uitvoering

"Let op!" Bas ter Burg van Leerwerkbedrijf Stichting Ecoware pakt een gloednieuwe vulpen van de tafel en gooit die demonstratief in de prullenbak. "Zo! Ben je jouw pen nu kwijt?" Bas laat zien hoe de oudere cursisten van Samen Online uitleg krijgen over de prullenbak op de computer. "Ouderen zijn vaak bang voor de computer, je moet concreet laten zien hoe het werkt en aansluiten bij hun belevingswereld."

1-6-2010 - Kaja van Rhijn
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer

1-6-2010 -
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Internet is een verrijking

SeniorWeb stimuleert de participatie en zelfontplooiing van vijftigplussers in de informatiemaatschappij. Zij helpt hen hun angst voor computer- en internetgebruik te overwinnen, hun vaardigheden uit te breiden en stimuleert hen om het geleerde toe te passen, zodat ze optimaal gebruik kunnen maken van de voordelen die internet biedt. Zij is er voor de beginners, maar ook voor de meer ervaren computergebruikers.

1-6-2010 - Daniël de Levita
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Jan Slagter

Jan Slagter (1954) was in 2002 initiatiefnemer en oprichter van Omroep MAX, de publieke omroep voor vijftigplussers. Volgens hem werd er namelijk te weinig gedaan voor ouderen op radio en televisie terwijl een derde van de Nederlandse bevolking 50-plus is. Tegenwoordig is Slagter voorzitter van MAX. Sinds 2007 is hij ook televisiepresentator. Hij presenteert op Nederland 2 de programma's MAX Geheugentrainer en MAX Maakt Mogelijk. Slagter is al geruime tijd actief in de maatschappelijke sector en zet zich daarbij vooral in voor het welzijn van diverse groepen kwetsbare mensen. Naast zijn werkzaamheden bij MAX is hij voorzitter van de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland.

1-6-2010 - Christina Mercken & Henk Bakkerode
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Naasten en verpleeghuis: bondgenoten in waardige zorg

Hoewel zo lang mogelijk thuis wonen de norm is, zal dat niet altijd mogelijk zijn en zullen er zorgorganisaties nodig blijven. Ook al woon je dan in een andere setting, 'Je Thuis Voelen' is een belangrijke waarde voor bewoners en hun naasten, die ook in het verpleeghuis gerealiseerd kan worden.

1-6-2010 - Hetti Willemse & Tineke van den Klinkenberg
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nationaal Programma Ouderenzorg

Eén derde van de ouderen die in het ziekenhuis belandt, functioneert na de opname minder goed dan ervoor. Andere bij de patiënt aanwezige problemen worden niet herkend of verergeren. Het Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving experimenteert de komende jaren met een gerichte aanpak om de negatieve neveneffecten van ziekenhuisopname te voorkomen.

1-6-2010 - Kees Wessels
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen en het openbaar vervoer

Overheden erkennen wel het belang van een goed openbaar vervoer voor ouderen, maar de verschillende belangen dwingen tot lastige keuzes onder meer tussen ontsluitende en verbindende lijnen.

1-6-2010 - Paul Bordewijk
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Praten over ouder worden

Column

1-6-2010 - Christina Mercken
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Op 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (Wpg) in werking getreden. Bij de behandeling van deze wet in de Tweede Kamer (mei 2008) diende Agnes Kant (SP) een amendement in dat de preventieve gezondheidszorg voor ouderen (ouderengezondheidszorg) onder de reikwijdte van die wet is gebracht. Dit artikel 5a Wpg bepaalt dat gemeenten zorg dragen voor de uitvoering van ouderengezondheidszorg. Het treedt per 1 juli aanstaande in werking. Wat beoogt dit nieuwe wetsartikel, hoe wordt het concreet uitgevoerd en wat mogen we van gemeenten verwachten?

1-6-2010 - Maurice Nijstad
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Media & communicatie

In 1973 verscheen het boekje Wat doen we met moeder met de feestdagen van Harriët Freeser. Zij snijdt daarin het dilemma aan dat in veel families aanwezig is en zelden wordt uitgesproken: de gedachte dat mensen elkaar met de feestdagen uitnodigen voor een maaltijd, elkaar zo nodig ophalen en met elkaar gaan eten.

1-6-2010 - Henk Bakkerode, Bram van der Loeff & Christina Mercken
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Senioren inspireren. Een inspiratiestrategie voor oudere nonliners

Wat motiveert senioren om intensiever en breder gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie? Hoe krijg je veel meer 50-plussers online dan nu het geval is? Dat zijn belangrijke vragen in een vergrijzende samenleving waarin handgeschreven brieven nauwelijks nog worden verzonden. Het project 'Senioren Inspireren', dat onlangs succesvol werd afgerond, gaat over nieuwe inspiratiestrategieën om de overgebleven oudere nonliners te winnen voor de nieuwe communicatiemogelijkheden. Een project van ILC Zorg voor later, het eSociety Institute en Seniorweb.

1-6-2010 - Ger Tielen
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Seniorenkrant Groningen draait om initiatieven van ouderen

Een groepje babyboomers, verenigd in de Stichting Senioren aan de Slag, richtte in mei 2008 de digitale Seniorenkrant Groningen op. De stichting wilde de maatschappelijke participatie van ouderen bevorderen, vooral van de naoorlogse generatie. Een eigen krant is daarvoor een goed hulpmiddel. En ook geschikt om een nieuw imago van ouderen neer te zetten. Dat zijn de idealen, maar we hebben het ook over de praktijk en de toekomst van de krant.

1-6-2010 - Gert Los
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Wel of niet de digitale snelweg op?

Mensen die niet of nauwelijks gebruikmaken van de computer en internet worden stigmatiserend wel eens 'digibeet' genoemd. In een onderzoek vertelden mensen die internet niet of nauwelijks gebruiken elkaar verhalen hierover. Hoe voelt het om de digitale snelweg niet op te gaan? En tegen welke beperkingen lopen zij op?

1-6-2010 - Marion Duimel & Masja Notenboom
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ Nieuwe digitale technieken leiden tot uitsluiting van ouderen.’

Discussie

1-6-2010 -
Editie 2 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website