Magazine Logo

Er zijn 23 resultaten voor:

Placeholder image

Aanpak ouderenmishandeling: complex probleem vergt structurele aandacht

Het zijn de meest schrijnende situaties waar de pers over schrijft, zoals een 77-jarige vrouw uit Amsterdam die door haar 18-jarige kleinzoon is aangevallen. 'Hij sloeg haar zo hard dat haar oogkas verbrijzelde waardoor ze haar linkeroog kwijtraakte. Zij is nu doodsbang voor haar eigen kleinzoon.'

1-1-2009 - Maria van Bavel
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Actief Ouder Worden

In veel projecten van Actief Ouder Worden speelt de vraag in hoeverre professionals en organisaties ouderen daadwerkelijk aan het roer durven laten. Onze bevindingen toetsten we tijdens het Geron congres in het najaar van 2008 aan de praktijkervaringen van andere oudere vrijwilligers.

1-1-2009 - Christina Mercken & Joke Meindersma
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking

Leo Vroman (2008). Nee, nog niet dood. Gedichten. Amsterdam; Querido (107 pagina’s, € 16.95, ISBN: 978 90 214 3414 8) Leo Vroman, geboren in 1915 en gehuwd met Georgine ‘Tineke’ Sanders, laat ons keer op keer merken nog steeds zichzelf te zijn. Dichtend, schrijvend, vertellend en illustrerend bewijst hij dit al zo lang, zo vaak, zo goedmoedig en op zoveel manieren dat het ons helemaal niet meer verbaast dat hij blijft verschijnen. Misschien is daarom voor zijn nieuwe bundel de titel ‘Nee, nog niet dood ’ gekozen, om even de aandacht te trekken van lezers die inmiddels van zijn onsterfelijkheid uitgaan.

1-1-2009 - Aafke de Groot
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De toekomst van het zelfbepaalde levenseinde

Euthanasie is in Nederland strak geregeld. Uitbreiding van de wetgeving - met bijvoorbeeld de ‘pil van Drion’ - is voorlopig niet waarschijnlijk. Wel zijn er ‘humane’ alternatieven.

1-1-2009 - John Griffiths
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Dementie en opleiding

Dementie en opleiding Mieke Reuser

1-1-2009 - Mieke Reuser
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Recensies

1-1-2009 - Inge Klück
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In uivoering - Ik mis je zo

Iedereen heeft ervaring met afscheid nemen, ook kinderen. In het project ‘Ik mis je zo’ praten kinderen over de betekenis van afscheid nemen. PRATEN OVER AFSCHEID NEMEN In 2008/2009 kunnen kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs in Rotterdam voor het derde achtereenvolgende jaar meedoen aan ‘Ik mis je zo’, een samenwerkingsproject tussen de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Gemeentewerken Rotterdam en Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie.

1-1-2009 - Willy Hilverda
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Heleen Dupuis

Hans Simons, Zeeuw en politicus, is zoals hij het zelf verwoordt, van net na de oorlog en voor de ramp. Toch houdt hij zich met tweeënzestig niet bezig met zijn eigen ouder worden. Integendeel. Hij kijkt juist vooruit en wil zich bezig blijven houden met de thema's waar hij zich altijd voor interesseerde: onderwijs, gezondheidszorg en, vooral, de vraag hoe we de samenleving moeten inrichten. Over dat laatste heeft hij duidelijke ideeën. Volgens hem zou een terugtredende overheid die zich beperkt tot het stellen van algemene kaders stimuleren tot meer creatieve oplossingen en meer ruimte laten voor de regionale verschillen die er al zijn.

1-1-2009 - Henk Bakkerode & Christina Mercken
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Is een nieuwe basispensioenwet wenselijk en haalbaar?`

Zijn de voorstellen voor ombouw van bestaande pensioenregelingen van Jolande Sap, Jan Nijssen en Joop Schippers in het vorige artikel 'Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden' wenselijk en haalbaar? Twee reacties op het artikel, met een repliek van de auteurs.

1-1-2009 - `Ronald de Leij -Jacqie van Stigt
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Kiezen tussen je 55-ste en 70-ste levensjaar. Of toch maar niet?

Stellen de vragen zich vanzelf in de derde levensfase of moet je daar een actieve houding in kiezen? De ervaring leert dat er zich oude en nieuwe vragen aandienen en dat keuzeprocessen vervolgens een grillig verloop kunnen hebben. 'Gregorius, een leraar klassieke talen in Bern, loopt naar zijn school, zoals hij al dertig jaar doet. Wanneer hij op het punt staat de brug over de Aare over te steken, ziet hij een vrouw die ver leunend over de leuning met een woedend gebaar een brief weggooit. Het lijkt alsof zij zichzelf meters dieper in het ijskoude water wil werpen. Gregorius rent op haar af, zij draait zich naar hem om, haalt een viltstift uit haar jaszak en schrijft een telefoonnummer op zijn hoofd, zeggende dat zij geen papier heeft en dit nummer niet mag vergeten. Zij blijkt Portugese en loopt met Gregorius mee naar zijn school. Voordat hij de klas ingaat loopt Gregorius naar het toilet en houdt de punt van de handdoek onder het warme water om de getallen op zijn voorhoofd weg te vegen. Dan verstart hij midden in de beweging. Dat was het moment dat alles besliste, dacht hij later. Hij loopt een uur later de klas uit om na dertig jaar punctuele dienst nooit meer terug te komen en neemt later op de avond de trein naar Lissabon'. Uit: Nachttrein naar Lissabon (Mercier 2006)

1-1-2009 - Cees Al
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maak de A O W afhankelijk van arbeidsverleden

Er zijn vier hoofdredenen waarom regelmatig gepleit wordt voor veranderingen in de AOW: betaalbaarheid, arbeidsparticipatie, keuzevrijheid en solidariteit. In het debat over de houdbaarheid van de AOW staat verhoging van de AOW leeftijd centraal. Er zijn echter alternatieven die meer bijdragen aan betaalbaarheid en arbeidsparticipatie en beter uitpakken voor keuzevrijheid en solidariteit. Wij pleiten voor een nieuwe basispensioenwet (BPW).

1-1-2009 - Jolande Sap, Jan Nijssen & Joop Schippers
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Meer ouderen nemen de digitale snelweg

Steeds meer senioren kiezen ervoor om internet te gebruiken. Wat zijn hun beweegredenen en wijkt de nieuwe groep ‘onliners’ af van de groep senioren die al een aantal jaar geleden online ging? Welke verschillen zijn er in het gebruik van internet en in de digitale vaardigheden van senioren? Is het een probleem als ouderen geen internet gebruiken? Een onderzoek onder bijna 4.800 bezoekers van de SeniorWeb-site biedt inzicht in dergelijke vraagstukken.

1-1-2009 - Marion Duimel
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nieuwe wegen naar vraaggericht werken

De omkering naar een meer vraaggerichte zorg wordt in het algemeen door alle partijen onderschreven en toegejuicht. Hoe kan het beste invulling gegeven worden aan een zorgaanbod dat uitgaat van de behoeften van ouderen?

1-1-2009 - Pascalle van Bilsen
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderdom en dood – een onvanzelfsprekende combinatie

Met het verdwijnen van de kindersterfte zijn de ouderen gekomen. De dood is naar hen verbannen, zo ook de ziektes en gebreken. Maar het verouderingsproces kan worden uitgesteld. In de toekomst zullen wij meer jaren in goede gezondheid tegemoet kunnen zien, maar ook dan zal het leven eindigen met een periode van ziekte en ongemak.

1-1-2009 - Rudi Westendorp
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Overdrachtsrituelen. Dingen die ‘herinnerdingen’ worden

Een van de meest intensieve ervaringen bij het overlijden van een dierbare is de nalatenschap van die persoon te verkennen, te verdelen, te bewaren, van de hand of weg te doen. Nabestaanden kunnen dit erg confronterend vinden. Ook oudere mensen zelf maken zich vaak al lang voor hun dood zorgen over wat er straks met hun spullen gebeurt. Hoe kan de overdracht van iemands bezittingen aan zijn dierbaren helpen bij de overgang van leven naar dood?

1-1-2009 - Thomas Quartier
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Palliatieve zorg is bij uitstek netwerkzorg

In de afgelopen tien jaar is een stevig fundament gelegd onder de palliatieve zorg, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Een nieuw zorgmodel deed z'n intrede en maakt duidelijk dat palliatieve zorg bij uitstek in netwerkverband moet worden aangeboden.

1-1-2009 - Conny Giesen
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Rondom de dood

De dood is nog steeds geen gemakkelijk onderwerp. 'De dood ontsnapt aan ons denken. Hij verblindt ons denken en doet ons spreken verstommen,' schreef Carlo Leget eerder in Geron (Geron 1/2008). Geron heeft er tien jaar over gedaan om de dood tot thema te verheffen. Niet zo vreemd als men beseft dat dood en ouder worden helemaal geen vanzelfsprekende combinatie zijn, zoals Rudi Westendorp stelt in deze Geron. Ouderen zijn niet meer met de dood bezig dan jongeren, schreef de nestor van de Nederlandse gerontologie, Joep Munnichs, in 1964, tegen de gangbare opvatting in. De veronderstelling 'dat bejaarden regelmatig bezig zouden zijn met de eigen eindigheid, [is] onjuist'.

1-1-2009 - Max de Coole & Frits de Lange
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Voortleven na de dood door het eigen uitvaartritueel te plannen

Steeds meer mensen in Nederland plannen hun eigen uitvaart. De muziek, teksten, kist of de woorden voor de overlijdensadvertentie worden steeds vaker door de persoon die gaat overlijden gekozen. Het plannen van het uitvaartritueel is een manier om iets achter te laten, een deel van de identiteit voor na de dood.

1-1-2009 - Joanna Wojtkowiak
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Weten van de dood

Toen ik achttien was, wist ik meer over de dood dan een gemiddelde leeftijdsgenoot. Ik werkte al een jaar als ziekenverzorgende en had inmiddels het een en ander gezien. De eerste keer herinner ik mij goed, een kleine, lieve Indonesische bewoonster.

1-1-2009 - Christina Mercken
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Discussie: ‘ Ouderen zouden meer met de dood bezig moeten zijn.’

Discussie

1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

inhoudsopgave

In dit nummer

1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ Over leven’ bij ernstige ziekte en sterven van een ouder

Er wordt in onze cultuur weinig aandacht gegeven aan wat volwassenen ervaren bij het sterven van hun ouders. Per jaar verliest ongeveer vijf percent van de mensen een ouder. Rekening houdend met de bevolking betekent dit dat in België en Nederland 1,2 miljoen mensen jaarlijks één van hun ouders verliezen.

1-1-2009 - Manu Keirse
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

A1-1-2009 -
Editie 1 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website