Magazine Logo

Er zijn 24 resultaten voor:

Placeholder image

Actief oud worden? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Het algemene beeld is dat het niet leuk is om oud te zijn. Een grote groep vijftigers en zestigers denkt hard na over de periode na hun arbeidzaam leven. Actief oud worden en zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat is de algemene wens. Maar hoe doe je dat? Hoe creëer je een nieuw sociaal netwerk als je je leven lang hebt gedaan wat er van je verwacht werd en hebt gewerkt, gewerkt, gewerkt? En welke vorm van wonen past er bij deze nieuwe levensfase? Hoe staan woningcorporaties in deze thematiek.

1-1-2012 - Bernard Smits
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Actief ouder worden - Een geschikt antwoord op de uitdagingen van het leven op latere leeftijd?

Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties (2012) vormt een uitstekende gelegenheid om mee te doen aan de broodnodige debatten over de ingrijpende gevolgen van de demografische veranderingen. In tijden waarin vele, lang bestaande zekerheden over het ouder worden onder druk staan, is het zeer de moeite waard om fundamentele vragen te stellen over het soort samenleving waarin wij oudere willen zijn. Denk hierbij aan pensionering, inkomen, gezondheidszorg en sociale ondersteuning.

1-1-2012 - Thomas Scharf
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Actieve oudere migranten

De populatie ouderen in Nederland bestaat voor een steeds groter wordend deel uit oudere, niet-westerse migranten. Wat betekent Active Ageing voor hen? In hoeverre sluiten de denkbeelden rondom Active Ageing aan bij hun eigen situatie en bij hun eigen denkbeelden? Zijn deze oudere migranten eigenlijk wel actief? Maar voordat deze vragen beantwoord kunnen worden, moeten enige kanttekeningen worden geplaatst bij 'de' oudere migrant en bij de vrijblijvendheid van Active Ageing.

1-1-2012 - Roelof Schellingerhout
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Active Ageing, een gerontologie van de hoop

'Zijn lichamelijke verschijning was deerniswekkend; de lange, alleenstaande man was uitgemergeld. De elasticiteit was uit zijn longen geraakt en het zuurstofslangetje in zijn neus geleidde de kunstmatige zuurstof naar het ademhalingsorgaan. Het zicht was al enige jaren uit zijn ogen verdwenen. Je ontkwam niet aan de gedachte dat de man wel moest hunkeren naar het levenseinde. Maar het wekelijkse bezoekje aan een medebewoonster op zijn etage van het verzorgingshuis hield hem op de been en verschafte betekenis aan zijn leven, door de beleving dat iemand op hem wachtte en zin putte uit zijn aanwezigheid'.

1-1-2012 - Tinie Kardol
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Active Ageing, steun of bedreiging voor solidariteit tussen generaties

De Haagse Hogeschool organiseerde op 9 februari jongstleden samen met Geron een symposium over het Europees jaarthema 'Active Ageing and Intergenerational Solidarity'. Dankzij de opkomst van een zeer divers publiek bleek deze bijeenkomst een goed podium te zijn om de waarde en betekenis van dit thema met elkaar te verkennen. De heersende gedachte na afloop van het symposium is dat Active Ageing een bruikbaar concept is om in gesprek te gaan over de plaats en rol van oud en jong in vergrijzend Europa. Maar ook dat het snel het karakter van een label kan krijgen en daardoor minder bruikbaar is voor het écht begrijpen van de krachten die van invloed zijn op uitsluiting en marginalisering van grote aantallen ouderen.

1-1-2012 - Joost van Vliet
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Active Ageing binnen het woonzorgcentrum: utopie of noodzaak?

Active Ageing is een actueel concept dat volop in de belangstelling staat. Active Ageing is echter niet enkel gericht op nog actieve ouderen, maar is een recht van alle ouderen. Desondanks werd tot nog toe geen aandacht besteed aan het nastreven van Active Ageing bij meer fragiele ouderen woonachtig in een woonzorgcentrum. In een door ons uitgevoerde studie identificeerden wij determinanten die binnen het woonzorgcentrum aandacht verdienen om Active Ageing te realiseren en zo de levenskwaliteit van bewoners te vergroten.

1-1-2012 - Lien van Malderen, Tony Mets, Patricia de Vriendt & Ellen Gorus
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Begeleiding van oudere kankerpatiënten

Het begeleiden van oudere patiënten met kanker staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De combinatie van een sturende en een activerende vorm van begeleiding kan uitkomst bieden. In Zwolle doen onderzoekers van hogeschool Windesheim onderzoek naar de, tot op heden in Nederland nog vrijwel onbekende, begeleidingsmethode van navigatie gecombineerd met activatie bij oudere kankerpatiënten.

1-1-2012 - Birgit van Ee & Carolien Smits
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking - De pensioenmythe doorgeprikt

Boekbespreking

1-1-2012 - Bernhard van Praag
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Losers

Use it or lose it is een hele populaire spreuk anno 2012. Blijf in beweging, anders gaat je lijf achteruit! Blijf je hersenen kraken, anders takelen ze af! Sterker nog, blijf je capaciteiten en kwaliteiten inzetten, anders tel je niet meer mee! Voor wie zich niet actief inzet, dreigt namelijk niet alleen achteruitgang van lijf en leden, maar ook verlies van aanzien en waardering. Want een volwaardig mens, dat is een participerend mens.

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Drie manieren van leven

Er bestaan heel verschillende metaforen voor de goede omgang met jezelf: beeldhouwen, boogschieten, reizen. Tuinieren is er ook een. 'Wij moeten onze tuin verzorgen', zegt Candide aan het eind van de gelijknamige roman van Voltaire. Zoals een tuinier zijn tuin verzorgt, zo moet je met jezelf omgaan. Hoe dat eruitziet, wordt in 1881 beeldend beschreven door de filosoof Friedrich Nietzsche in Morgenrood:

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Column - Wat vind je van mijn hondje?

Als baby behoorde Peter van der Plas al tot het meubilair van het café. De kinderwagen waarin hij lag stond in de hoek, naast de papegaaienkooi, ver van de tochtige deur waardoor van 's morgens acht tot 's avonds tien de klanten in- en uitliepen. Het café was zeven dagen per week open. De klandizie van Het Hoekje bestond uit notoire innemers: staalarbeiders die het na de nachtdienst op een zuipen zetten, gestrande zeelui die niets anders te doen hadden en doordrinkers die Het Hoekje als haven hadden na een nachtje stappen in Amsterdam. Het Hoekje had geen terras, schonk alleen heel vieze koffie en meer dan een zak pinda's kon je er als ontbijt of lunch niet kopen.

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De Eigen Kracht-conferentie: ouderen nemen zelf de regie

Het idee kwam van ouderen zelf: samen met vrienden, familie en buren bedenken wat je als kwetsbare oudere aan zorg en ondersteuning nodig hebt. En vervolgens samen nadenken of je daarvoor bij een professional moet aankloppen, of dat die hulp vanuit het eigen sociale netwerk kan komen. Het gevolg? Ouderen die niet zijn overgeleverd aan allerlei zorgverleners, maar de regie zelf in handen houden.

1-1-2012 - Albertine Stolk
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij voor ouderen

In de laatste jaren is er in de politieke en bestuurlijke arena een sterke nadruk op actief burgerschap gekomen. Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt gesteld dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de maatschappij. Ook van ouderen wordt verwacht dat zij een meer actieve rol in de samenleving gaan vervullen. Maar ouderen vormen tevens een mogelijke risicogroep als het gaat om participatie.

1-1-2012 - Bianca Suanet
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Discussie - 'De speciale aandacht voor Active Ageing ondermijnt de solidariteit tussen generaties'

Wat betekent solidariteit tussen generaties? In Zuid-Europa keren jongeren zich tegen het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en in Nederland verwijten ze de babyboomers er met luxe (vroeg-) pensioenregelingen vandoor te gaan. Het is maar net vanuit welk perspectief je het hebt over solidariteit. In het zuiden willen jongeren misschien vooral graag de banen van de ouderen innemen; bij ons vrezen ze, denk ik, voor de kosten van de vergrijzing. Terwijl we in Nederland als oudere generatie toch veel beter voor ons eigen pensioen gespaard hebben dan in het zuiden. De wegen van de solidariteit zijn onnavolgbaar. Als zestiger wil ik me nog steeds actief inzetten voor solidariteit tussen generaties en tussen Noord en Zuid. Vooroplopen hoeft niet meer zo nodig; vooruit duwen en jongeren een steuntje in de rug geven om vooruit te gaan, past meer. Zo kunnen zij het stokje overnemen en de toekomstige intergenerationele en internationale solidariteit vormgeven!

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Familiesolidariteit op de terugtocht?

De Europese Commissie heeft 2012 niet alleen uitgeroepen tot het jaar van Active Ageing, maar ook tot het jaar van de Solidariteit tussen Generaties. Dit vanuit de veronderstelling dat een beleid dat een actievere levenshouding van oudere generaties stimuleert, ook de solidariteit tussen generaties kan bevorderen. Maar de vraag is: is bevordering van solidariteit tussen generaties wel nodig?

1-1-2012 - Martijn Hogerbrugge
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Gesignaleerd

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In memoriam - prof. dr. Dick Sipsma (1936-2011)

Op 22 december 2011 is prof. dr. Dick Sipsma overleden op de leeftijd van 75 jaar. Dick was emeritus hoogleraar Klinische Geriatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen, en verwierf grote bekendheid als stichter en geneesheer-directeur van zorgcentrum Nieuw Toutenburg in Noardburgum, Friesland. Het zorgconcept dat hij daar toepaste kreeg velerlei navolging, tot in Canada toe. Zijn devies was: ouderen kunnen vaak meer dan door anderen wordt gedacht, en zelfs meer dan zij zelf vaak denken. Met een activerende aanpak bleek inderdaad het herstelvermogen van ouderen groter dan verwacht. Dick heeft in Friesland nog veel meer voor ouderen gedaan. Hij was oprichter van de sociaal-geriatrische dienst in Friesland en voorzitter van de afdeling Friesland van Alzheimer Nederland.

1-1-2012 - Dorly Deeg
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer 1 Redactioneel | Jan Willem van de Maat, Arie Stolk & Yvonne Witter Active Ageing, meedoen naar eigen behoefte. 4 Active Ageing, een gerontologie van de hoop | Tinie Kardol Bij Active Ageing gaat het vooral om het mee blijven doen en mee blijven tellen en niet om lichamelijk jong blijven. 8 Actief ouder worden: een geschikt antwoord op de uitdagingen van het leven op latere leeftijd? |Thomas Scharf Het is maar de vraag of het concept 'actief ouder worden' in staat is de uitdagingen te onderkennen waarmee ouder wordende mensen te maken krijgen. 12 Column | Christina Mercken Losers 13 Familiesolidariteit op de terugtocht? | MartijnHogerbrugge Is het wel nodig de solidariteit tussen generaties te stimuleren? 17 De voordelen en valkuilen van de participatiemaatschappij voor ouderen | Bianca Suanet Ouderen hebben verschillende mogelijkheden tot participatie. Een meer inclusief participatiebegrip zou hun werkelijke participatieniveau meer recht doen. 20 Geröngrafiek | Eric Schoenmakers Oud en dus eenzaam? De mening van ouderen zelf. 21 Active Ageing binnen het woonzorgcentrum: utopie of noodzaak? | Lien Van Malderen, Tony Mets, Patricia De Vriendt & Ellen Gorus Een studie naar de hoe actief ouder worden kan worden gestimuleerd in een woonzorgcentrum. 24 Interview met Jan Terlouw | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat Nadenken over de toekomst is in strijd met onze natuur. 29 Leeftijdsvriendelijke steden en regio's | Jenny de Jong Gierveld Onlangs is een wereldwijd netwerk van leeftijdsvriendelijke steden opgericht, met als doel de participatie van ouderen in de samenleving te optimaliseren. 31 Actieve oudere migranten | Roelof Schellingerhout In Nederland zijn genoeg actieve oudere migranten te vinden, al ervaren zij wel belemmeringen bij participatie. 34 Active Ageing, steun of bedreiging voor solidariteit tussen generaties | Joost van vliet Er is een bredere benadering nodig om segregatie van ouderen aan te pakken, zo luidt de conclusie van het symposium op de Haagse Hogeschool. 36 Discussie De speciale aandacht voor Active Ageing ondermijnt de solidariteit tussen generaties. 38 Wie waren wij, als wij dement zijn? | Joep Dohmen Recensie van de film The Iron Lady. 40 Gedicht | Remco Campert Licht 41 Actief oud worden? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen | Bernard Smits Woningcorporaties houden zich nog te weinig bezig met de kleinschalige woonvormen waar ouderen zelf in zouden willen wonen. Aan hen de opdracht hier zelf tijdig mee te beginnen. 44 Column | Arno Wip Wat vind je van mijn hondje? 45 Ouderen en participatie aan cultuur | Tom De Mette & Dominique Verté Belgian Ageing studies (BAS) brengt de drempels in beeld voor cultuurparticipatie van ouderen. 48 Begeleiding van oudere kankerpatiënten | Birgit van Ee & Carolien Smits Tweederde van de mensen met kanker is 65-plus. Een pilotonderzoek naar hoe het beste deze oudere kankerpatiënten te begeleiden. 51 Column | Joep Dohmen Drie manieren van leven. 52 Boekbespreking | Bernhard van Praag Martin Pikaart. De Pensioenmythe. 56 Doe het lekker zelf! Maar vergeet de kwetsbaren niet. Ontwikkelingen in wonen, welzijn & zorg | Yvonne Witter & Hugo van den Beld Ouderen nemen steeds vaker de regie voor hun eigen leven. Belangrijk daarbij is wel dat de kwetsbare burgers ondersteuning krijgen waar nodig. 59 Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen 61 Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk De Eigen Kracht-conferentie: ouderen nemen zelf de regie. 64 In Memoriam | Dorly Deeg Prof. dr. Dick Sipsma (1936-2011)

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Jan Terlouw: Nadenken over de toekomst is in strijd met onze natuur

Jan Terlouw (1931) is een Nederlands fysicus, schrijver en voormalig politicus voor D66. Na jaren van onderzoek besloot Terlouw dat hij andere dingen wilde in zijn leven en werd hij schrijver en politicus. Zijn schrijfcarrière begon toen zijn vrouw op het idee kwam de zelfverzonnen verhalen die hij zijn kinderen vertelde, te publiceren. In 1970 debuteerde hij met zijn eerste boeken en werd hij actief als gemeenteraadslid. In 1971 kwam hij voor D66 in de Tweede Kamer en twee jaar later werd hij fractievoorzitter. In het tweede en derde kabinet Van Agt was hij minister van Economische Zaken en vicepremier. Nadat hij in 1982 de politiek verliet, verhuisde hij naar Parijs als secretaris-generaal van de Conferentie van Europese transportministers. In 1991 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koningin in Gelderland. Na in 1996 met pensioen te zijn gegaan, werd hij in 1999 senator in de Eerste Kamer. Als schrijver is hij altijd actief gebleven en zijn boeken zijn bekroond en vertaald in meerdere talen. De laatste jaren schrijft hij speurdersromans met zijn dochter Sanne Terlouw.

1-1-2012 - Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Leeftijdsvriendelijke steden en regio's

Op verschillende gerontologische conferenties werd recent aandacht gevraagd voor de fysieke omgeving waarin we ouder worden. In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste conferentie van het WHO Wereldwijde Netwerk van Leeftijdsvriendelijke Steden en Stedelijke Regio's.

1-1-2012 - Jenny de Jong Gierveld
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg - Doe het lekker zelf! Maar vergeet de kwetsbaren niet

Ouderen zullen zelf regie moeten nemen voor hun eigen leven. Daar helpen steeds meer mensen, organisaties en bedrijven bij. De focus van organisaties die zich met overheidsgelden op deze groepen richten, moet vooral bij de kwetsbare, niet-bereikte ouderen liggen. Dat is de conclusie van dit artikel, waarin we inzicht geven in de zeven belangrijkste trends in wonen, welzijn en zorg. Iedereen die in deze markt (maatschappelijk) onderneemt weet dan de komende jaren waar hij of zij rekening mee kan houden.

1-1-2012 - Yvonne Witter & Hugo van den Beld
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen en participatie aan cultuur

Participeren ouderen in cultuur? De vraag is bijzonder relevant in de eeuw van de bevolkingsveroudering. Studie naar de factoren, determinanten en drempels met betrekking tot cultuurdeelname van ouderen is dus noodzakelijk. Maar dan liefst op basis van wat ouderen zelf aangeven aan noden en behoeften.

1-1-2012 - Tom De Mette & Dominique Verté
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Active Ageing, meedoen naar eigen behoefte

2012 is het Europees Jaar van Active Ageing and Solidarity between Generations. Het begrip Active Ageing, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat definieert, verwijst in essentie naar het in staat stellen van oudere mensen om naar eigen wensen en behoeften mee te doen in de samenleving. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven van ouderen.

1-1-2012 -
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Filmrecensie - Recensie van de film The Iron Lady Wie waren wij, als wij dement zijn?

Film is niet alleen maar ontspannend, maar ook ontregelend. Dat besefte ik weer toen ik onlangs The Iron Lady zag - met een glansrol van Meryl Streep - over de dementerende Margaret Thatcher. Zeker, ik had genoten toen ik de bioscoop verliet, maar wat had ik gezien? Waarover ging die film eigenlijk en wat was de bedoeling? Het was zeker geen documentaire, maar ook geen totale fictie. Ik was verward en gefascineerd. En voelde me vooral ongemakkelijk.

1-1-2012 - Joep Dohmen
Editie 1 - 2012
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website