Magazine Logo

Er zijn 27 resultaten voor:

Placeholder image

Ageism bestrijden in de 21e eeuw

Vooroordelen tegen en discriminatie van ouderen zijn zo oud als de weg naar Rome, maar de term ageism zelf ontstond pas laat in de zestiger jaren van de vorige eeuw (Bytheway, 1995).

1-10-2011 - Bill Bytheway
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ageism in de gerontologie

Ageism, of het geringschatten van iemands capaciteiten uitsluitend op basis van leeftijd, is een krachtig mechanisme dat net als racisme en seksisme leidt tot sociale ongelijkheid. Het sluit oude mensen uit van toegang tot bronnen die vormgeven van het eigen leven mogelijk maken. Wij gaan in op twee vormen van ageism en de wederzijdse beïnvloeding van ageism op de ontwikkeling van gerontologische theorieën.

1-10-2011 - Marja Aartsen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Aging kills: Over de strijd tegen de veroudering

Sinds ongeveer 1995 is het medisch-biologische onderzoek naar veroudering in een stroomversnelling geraakt en van karakter veranderd. De biogerontologen kregen het idee dat ze eindelijk iets van verouderingsprocessen begonnen te begrijpen. Wat nog belangrijker was: ze stelden zich niet langer tevreden met beschrijvingen, maar begonnen ook verklaringen op te stellen en zich te richten op interventies. Eén van de belangrijkste oorzaken van deze verandering was de opkomst van de genetica en de genomica.

1-10-2011 - Peter Derkx
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Beeldvorming te lijf door emotieleren en ervaringsleren. Werken in de psychogeriatrie

Er dreigt in de nabije toekomst een ernstig tekort aan professionele beroepsbeoefenaren in de psychogeriatrie. Daarom zullen opleidingen er alles aan moeten doen om studenten te interesseren voor dit vak. Als deel van een veel omvattender strategie moet er in elk geval hard gewerkt worden aan beeldvorming.

1-10-2011 - Frans Hoogeveen & Peter Bakens
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Belgische ouderen terecht ongerust over hun inkomen

In heel wat Europese lidstaten woedt de discussie over de houdbaarheid en hervorming van het pensioensysteem. Tijdens deze debatten wordt er graag naar buurlanden gekeken, ook wat betreft de adequaatheid van de pensioenen. Echter, dit veronderstelt een goede kennis van de diverse pensioensystemen om alzo het totale plaatje te bekijken, hetgeen vaak ontbreekt in internationale vergelijkingen.

1-10-2011 - Kristel Wijshof & Niek De Meester
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom (399 pagina's, € 34,95, ISBN: 978 946 105 082 3). Op een goed gedocumenteerde wijze brengen de auteurs bouwstenen aan voor een psychologie van de levenskunst. In drie delen van telkens drie hoofdstukken behandelen ze achtereenvolgens de thema's: Van geestelijke ziekte naar levenskunst, Levenskunst in de sociaal-culturele context en Geestelijke gezondheidszorg gericht op levenskunst. Ze vertrekken van een terugblik op de evolutie in de psychologische hulpverlening van de uitsluitende focus op geestelijke ziekte (medisch model) naar - mede onder invloed van de levens-looppsychologie en geïnspireerd door de zogenaamde positieve psychologie - het beklemtonen van de positieve aspecten van geestelijke gezondheid. Geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie worden beschreven als de drie kerncomponenten van geestelijke gezondheid die zich op ervaringsniveau manifesteren als emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Met betrekking tot elk van deze begrippen bespreken de auteurs aanverwante begrippen, de ontwikkeling van meetinstrumenten en resultaten van ondersteunend empirisch onderzoek. Tevens laten ze zien hoe deze componenten van geestelijke gezondheid samenhangen, hoe ze zich verhouden tot de aan- en afwezigheid van geestelijke ziekte, lichamelijke gezondheid, maatschappelijk functioneren en welvaart en welzijn in de samenleving.

1-10-2011 - Alfons Marcoen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Door maatschappelijke bewustwording en politieke actie kan in de 2e eeuw ouderendiscriminatie voorgoed worden uitgebannen

OMWENTELING OP GANG Ik constateer dat dit proces reeds behoorlijk op gang begint te komen. Ik stel dit vast door de vele positieve reacties, uit zeer diverse groepen, die ik kreeg bij de vele lezingen die ik in de afgelopen jaren heb gegeven over de nieuwe oudere van de toekomst die ik novogeront heb genoemd. Zelfs in reclames op radio en tv wordt gepleit voor de waarde van oudere werknemers. De maatschappelijke omwenteling in de beeldvorming van senioren is al behoorlijk op gang gekomen D.H. Sipsma Em. Hoogleraar Klinische Geriatrie

1-10-2011 -
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een onbezorgde oude dag: de inkomenspositie van ouderen in Nederland

De dikwijls schrijnende armoede onder ouderen is afgenomen na de invoering van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957. Ook ontvangen meer mensen een aanvullend pensioen. Hoe ziet anno 2011 de inkomensverdeling er uit van de ruim 2,8 miljoen 65-plussers? Waaraan besteden de 1,6 miljoen vrouwen, waarvan meer dan de helft ongehuwd is, en de 1,1 miljoen mannen, waarvan driekwart wel gehuwd is, het inkomen?

1-10-2011 - Hettie Pott-Buter
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Financiële uitbuiting van ouderen: geen meloen en geen miljoen

Ouderenmishandeling kan vele vormen aannemen. Financiële uitbuiting is er één van. Hebzucht is de grootste drijfveer, die meestal samengaat met een vorm van ageism. Naast hebzucht en ageism kan de oorzaak van financiële uitbuiting gezocht worden in het grote generatieverschil tussen slachtoffer en dader.

1-10-2011 - Gerda Krediet
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gerongrafiek

Welke beelden hebben managers van jongere en oudere werknemers? Relatief sterke punten van jonge werknemers zijn hun vaardigheid om met nieuwe technologieën om te gaan, de bereidheid om te leren, gezondheid, creativiteit en flexibiliteit.

1-10-2011 - Kasia Karpinska
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Recensies

1-10-2011 - Angelique van Vondelen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

Van ouderen, een grote en diverse groep burgers die te maken heeft met veranderende capaciteiten, wordt in toenemende mate self-management gevraagd op de terreinen van arbeid, wonen, welzijn en zorg. De maatschappelijke context verandert in hoog tempo. Dit vraagt om een effectieve en passende ondersteuning van een HBO opgeleide professional. De nieuwe 4-jarige HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie leidt daartoe op. Hogeschool Windesheim te Zwolle en Fontys Hogescholen te Eindhoven bieden sinds 1 september 2010 deze opleiding aan.

1-10-2011 - Jan Jukema & Lesley van Bruggen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Houdbaarheidsdatum

COLUMN - Houdbaarheidsdatum

1-10-2011 - Christina Mercken
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer

1-10-2011 -
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Cisca Dresselhuys

Na zich decennia te hebben ingezet voor de vrouwenemancipatie, gaat de aandacht van Cisca Dresselhuys nu vooral uit naar de emancipatie van de gepensioneerde. "Als je, zoals ik, uit een beweging komt die altijd voor iets gestreden heeft, dan hou je daar op je vijfenzestigste niet zomaar mee op. Maar ik merk dat ik bij onderwerpen rond de emancipatie van vrouwen vaak denk: ik heb het zo lang gedaan, laat een ander zich daar nu druk over maken. Het begeistert me niet echt meer. En dat doet mijn nieuwe levensfase van gepensioneerde wèl."

1-10-2011 - Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Krimpend Arnsberg ontketent generatieve krachten

Op een energieke, uitdagende en vooral uitnodigende manier omgaan met krimp en vergrijzing. Dat is een kunst die men in de Duitse gemeente Arnsberg verstaat. Een projectbureau helpt bij het creëren van nieuwe vormen van maatschappelijke en intergenerationele betrokkenheid van senioren.

1-10-2011 - Ger Tielen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mediabeelden van ouderen: ageism en de rol van beeldvorming

Media zijn spiegels van en vensters op de samenleving. De media geven hiermee mede vorm aan onze denkbeelden, ook aan onze opvattingen over ouderen als groep in de samenleving.

1-10-2011 - Martine van Selm Stereotypen en vooroordelen over ouderen in de media
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nationaal Programma Ouderenzorg

Als het gaat om ouderenzorg is er inmiddels een redelijk goed beeld van wat beter kan: samenwerking tussen disciplines en aandacht voor welzijn en wonen. Zorg voor oudere migranten is een ander verhaal. Zij vinden vaak nog moeizaam de weg naar zorg- en welzijnsvoorzieningen. Tegelijkertijd weten die voorzieningen niet altijd wat oudere migranten nodig hebben. utrechtse onderzoekers willen dit gat dichten.

1-10-2011 - Albertine Stolk
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

No Age

COLUMN

1-10-2011 - Max de Coole
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Oma

COLUMN

1-10-2011 - Arno Wip
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Onveiligheidsgevoelens bij ouderen

Onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zijn veel besproken topics, zowel in de media, als onder beleidsmakers, als in de academische wereld. Vaak wordt dit fenomeen bestudeerd vanuit een louter criminologische invalshoek. Belangrijk is om een breder perspectief te openen en te onderzoeken welke maatschappelijke problemen of aspecten van sociale uitsluiting daarnaast onveiligheidsgevoelens bij ouderen beïnvloeden. En daarbij te vertrekken vanuit de dagelijkse leefwereld en ervaringen van ouderen.

1-10-2011 - Liesbeth den Donder & Dominique Verté
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Op zoek naar de bron van het ageism

Aan ageism lijkt een psychologisch proces ten grondslag te liggen, dat mensen in staat stelt om te gaan met de angst voor de dood. Dit 'terror management' wordt echter versterkt door hoe er in de maatschappij met leeftijdsverschillen wordt omgegaan.

1-10-2011 - Gerben Westerhof
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel: Ageism: subtiel, onzinnig, hardnekkig

We hebben in Nederland geen goede vertaling voor deze van oorsprong Amerikaanse term, die in 1968 door dr. Robert Butler, Amerikaans psychiater en gerontoloog geïntroduceerd werd. Hij overleed in juli 2010 op 83-jarige leeftijd.

1-10-2011 - Frits de Lange, Christina Mercken & Toon Verlaan
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vanzelfsprekende mantelzorg voor oudere migranten onder druk

Ondanks de grote diversiteit onder migrantengroepen in Nederland, lijken er veel overeenkomsten te bestaan wanneer het gaat over het zorgen voor (schoon)ouders. Zorg dragen voor (schoon)ouders is voor velen een vanzelfsprekendheid, maar deze zorg komt de laatste jaren steeds meer onder druk te staan.

1-10-2011 - Anne van Middelaar
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Voltooid leven

Column

1-10-2011 - Joep Dohmen
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Je kunt soms de indruk krijgen dat ieder mens streeft naar succesvol ouder worden: tot op hoge leeftijd in het maatschappelijk leven actief en van meerwaarde zijn. Maar oud worden gebeurt bij ieder mens op een andere wijze. Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak ook de kwetsbaarheid toe. Op de vraag: wat zijn mogelijkheden om het welbevinden van kwetsbare mensen te verbeteren, was het verrassend resultaat dat niet de gezondheidsproblemen, maar het zelfvertrouwen, de competentieverwachting en eigen regie verantwoordelijk bleken voor het verband.

1-10-2011 - Angele Jonker
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Zorg vereist een elastische maatschappij

Het huidige ouderenbeleid is gericht op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen. Hierbij is de nadruk op het informele netwerk komen te liggen. Mensen dienen zichzelf te redden, moeten eerst een beroep doen op hun naasten en daarna pas een beroep doen op de professionele zorg. Maar er kan niet eindeloos een beroep gedaan worden op het netwerk om mensen heen.

1-10-2011 - Yvonne Witter
Editie 3 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website