Magazine Logo

Er zijn 23 resultaten voor:

Placeholder image

Allochtone ouderen in Brussel: op naar een realistische kijk!

Ouder worden in Brussel is voor allochtone ouderen niet eenvoudig. Door de vergroening van Brussel zijn allochtone ouderen geen beleidsprioriteit. Ook het aanbod is onoverzichtelijk en niet op hun wensen en behoeften afgestemd. Toch is er hoop, meer en meer projecten en initiatieven voor allochtone ouderen worden zichtbaar.

1-6-2011 - Sophie Demeere
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking: Jan Auke Walburg. Jong van geest. Optimistisch ouder worden is geen kunst

Jan Auke Walburg (2010). Jong van geest. Optimistisch ouder worden is geen kunst. Amsterdam: Nieuw Amsterdam (176 pagina's, € 17,50, ISBN: 978 90 468 0916 7) Het boek Jong van geest is een wake up call voor babyboomers. Jan Walburg, directeur van het Trimbos Instituut en ook babyboomer, roept zichzelf en generatiegenoten op te investeren in duurzaam geluk. Want in persoonlijke reflecties en gesprekken met vrienden stuit hij op een weinig attractief beeld van de pensioenperiode. Tezamen met generatiegenoten constateert hij dat het niet meevalt om aan die periode een invulling te geven die in overeenstemming is met de eigen waarden en principes. De stijgende levensverwachting bij een gelijkblijvende pensioenleeftijd leidt naar een rustfase in het leven van gemiddeld twintig tot vijfentwintig jaar. Een dergelijke lange levensfase die in het teken staat van 'pleziertjes' is maatschappelijk gezien onhoudbaar en niet meer te financieren.

1-6-2011 - Piet Houben
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De rol van jonge ouderen in verzorgingsstaten

Zelf gepensioneerd, onderzoek ik de vraag of wij AOW'ers er andere meningen over politiek op nahouden dan jongeren. Daarbij vergelijk ik 'ons' met twee jongere groepen: 18 tot 39 en 40 tot 64 jarigen, gebruikmakend van het Nationaal Kiezersonderzoek 2010, een dataverzameling van de gezamenlijke Nederlandse politicologen waarin de meningen van Nederlandse kiezers ten opzicht van een groot aantal vraagstukken wordt gepeild.

1-6-2011 - Kathrin Komp
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gerongrafiek

Pensionering markeert de start van een nieuwe levensfase. Het wegvallen van werkverplichtingen gaat veelal samen met een aanzienlijk toename in vrije tijd. Dit biedt ruimte en vrijheid. Hoe wordt deze vrijheid gewaardeerd door recent gepensioneerden?

1-6-2011 - Marleen Damman
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Recensies

1-6-2011 - Angelique van Vondelen
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hoe en hoelang kunnen ouderen veilig mobiel blijven?

Hoe is het gesteld met de veiligheid van ouderen in het verkeer? Hoe mobiel zijn ze en wat is nodig om hen mobiel te houden of weer veilig op pad te laten gaan? Ter illustratie wordt eerst mevrouw Schaafstra, een fictieve senior, ten tonele gevoerd. Daarna gaan we in op de kwetsbaarheid van senioren in het verkeer en nieuwe manieren om hen te bereiken.

1-6-2011 - Liesbeth Boerwinkel
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hoe vrij ben je na je 65ste?

Druk zijn is welhaast een kwestie van status. Wie niet kan zeggen het toch zo 'druk-druk-druk' te hebben, wekt de schijn geen interessant leven te leiden. Althans, totdat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is. Dan ben je 'vrij-vrij-vrij', en mag dat ook. Althans, dat is het clichébeeld. Wat blijft daar bij een kritische beschouwing van over? Een beetje maar, want er valt heel wat op af te dingen.

1-6-2011 - Andries van den Broek & Mariëlle Cloïn
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer

1-6-2011 -
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Herman van Veen

"Stopt mijn lied, stopt mijn adem", zegt Herman van Veen, die vorig jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Stoppen met werken is voor deze veelzijdige artiest geen optie. Gezien zijn enorme oeuvre, komt dit niet als verrassing. Hij zal, met evenveel maatschappelijk engagement als in zijn jongere jaren, verder gaan met dat wat hij graag doet. Maar wel met een andere blik op het leven. Dat heeft het ouder worden hem gegeven: hij is leergieriger geworden en heeft ontdekt dat alles betekenis heeft.

1-6-2011 - Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Keuzevrijheid in de zorg is voor ouderen een loze kreet

KEUZEVRIJHEID ALS PLICHT Als er één ding is waar we in Nederland geen keuze in hebben, dan is dat de keuzevrijheid zelf. Keuzevrijheid is verplicht geworden. We moeten het allemaal graag willen en fijn vinden. Knap vermoeiend zo onderhand. Keuzevrijheid is leuk als je jong en mobiel bent, je snel informeert en vervolgens een afweging maakt. Het werkt wanneer je een fiets, een boek of een wasmachine wilt kopen. Maar wie oud, kwetsbaar, langzaam en afhankelijk is, heeft met hele andere problemen te maken. Wie dan zorg nodig heeft wil doorgaans gewoon goed geholpen worden, niet ver hoeven reizen, en fatsoenlijk (en met een beetje geduld en sympathie) benaderd worden. Natuurlijk is het fijn als niet alles helemaal voor je bepaald is. Maar momenteel slaan we door!

1-6-2011 -
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Maatschappelijke reservisten

De nieuwe derde-levensfasers verkeren in een maatschappelijk niemandsland. De sociale, maatschappelijke en overheidssturing die in eerdere levensfasen structuur en richting aan hun leven gaven, ontbreken nu. En op eigen kracht overgaan op een doelgerichte maatschappelijke zelfsturing is maar weinigen gegeven. Daarom is het belangrijk dat deze nieuwe derde-levens-fasers fungeren als maatschappelijke reservisten, die hun onbenutte lichamelijke, psychische en sociale reserves inzetten ten behoeven van de samenleving.

1-6-2011 - Gerard Hazenkamp
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Mijn beleving van vrijheid door de jaren heen

In 1956 ben ik na de Hongaarse opstand als 17-jarige gevlucht naar het Westen. Het begrip vrijheid had en heeft dus een zeer persoonlijke betekenis voor mij.

1-6-2011 - Gyula Vigh van Ujváros
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nationaal Programma Ouderenzorg

Mantelzorgers of zorgprofessionals moeten soms beslissingen nemen die lijnrecht tegenover de autonomie van de hulpbehoevende staan. Hierdoor kunnen morele problemen en spanningen ontstaan. De Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland brengt deze morele problemen de komende jaren in kaart. Het doel? Gerichte ondersteuning van alle betrokkenen.

1-6-2011 - Esther Rikkengaa
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Op het keerpunt

COLUMN

1-6-2011 - Joep Dohmen
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen en duurzaamheid: een vitale verbinding

Het begrip duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken in onze samenleving. Is dit een hype of gaat duurzaamheid daadwerkelijk voor een trendbreuk zorgen? In de media etaleren ondernemers hun duurzame producten die we in ons dagelijkse leven steeds vaker tegenkomen. Daarnaast is menig vakblad of opiniepagina van een dagblad al volgeschreven over dit thema: duurzaam eten, duurzaam bouwen of duurzame samenwerking in de wijk. Maar wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid? En wat is de rol van ouderen en de ouderenzorg?

1-6-2011 - Marleen van der Kolk
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen in gevangenschap

Voor veel mensen is de herfst van hun leven een periode van relatieve vrijheid. De kinderen zijn zelfstandig, de carrière komt in rustiger vaarwater. Financieel zijn de zaken geregeld. Er ontstaat ruimte in het leven om nieuwe dingen te gaan doen, andere kanten van zichzelf te ontwikkelen. Een kleine groep ouderen brengt zijn dagen echter door in zeer onvrije omstandigheden: in gevangenschap.

1-6-2011 - Jolanda Bource
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Vrijheid

Het begrip vrijheid neemt in de hedendaagse samenleving een centrale rol in. De jongste politieke partij en de grootste regerende partij dragen het niet voor niets in hun vaandel. Maar wat we precies onder vrijheid verstaan, is vaak niet duidelijk.

1-6-2011 - Yvonne Witter & Jan Willem van de Maat
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samen tegen eenzaamheid: Coalitie Erbij

"Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn", zong Herman van Veen een jaar of dertig geleden, toen zelf nog jong. En Van Veen is niet de enige zanger die het onderwerp eenzaamheid behandelt in zijn nummers, hij bevindt zich in een groot gezelschap van muziekmakers, dichters, schrijvers en kunstenaars.

1-6-2011 - Arie Ouwerkerk
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Serious games voor ouderen

Ondanks de grote vlucht die (serious) gaming heeft genomen, zijn oudere volwassenen nog nauwelijks in beeld op deze markt. Maar dat is aan het veranderen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een serious game voor licht zorgafhankelijke ouderen. De te ontwikkelen game moet aan specifieke inhoudelijke en technische voorwaarden voldoen.

1-6-2011 - Carolien Smits e.a.
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Tashi Delek, zegen en geluk!

Zomer 2010 reisde ik naar Tibet, het immense land, hoog in de Himalaya, en ging ik op zoek naar 'verstopte' Tibetaanse ouderen.

1-6-2011 - Eveline van de Putte
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vrijheid aan de horizon

COLUMN

1-6-2011 - Christina Mercken
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vrijheid in het licht van afscheid van betaalde arbeid

De babyboomers gaan met pensioen! Zelf zagen ze dat al langer aankomen, maar tot de media lijkt het nu pas door te dringen. Welke invulling geven zij aan hun nieuwe levensfase? En in hoeverre mogen ze dat zelf uit maken?

1-6-2011 - Janneke van Mens-Verhulst & Ina Wilbrink-Peeterman
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Welzijn Nieuwe Stijl en ouderen

Zelfredzaamheid en participatie zijn leidende principes in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het landelijk stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl doet daar nog een schepje bovenop. De overheid en de welzijnsorganisaties moeten meer de nadruk leggen op faciliteren en stimuleren in plaats van voorschrijven en aanbieden. Welke mogelijkheden biedt dit en welke vraagstukken spelen daarbij ten aanzien van senioren?

1-6-2011 - Jel Engelen & Hilde van Xanten
Editie 2 - 2011
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website