Magazine Logo

Er zijn 23 resultaten voor:

Placeholder image

Behoeftevervulling en welbevinden bij verpleeghuisbewoners

De verhuizing naar een verpleeghuis is een ingrijpende verandering in het leven van veel ouderen en heeft daarmee invloed op hun welbevinden. De relatie met verzorgend personeel kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van het welbevinden van de verpleeghuisbewoners. Daarom is het van groot belang dat deze relatie van goede kwaliteit is. In het onderzoek Contact! wordt onderzocht wat goede communicatie tijdens de zorg kan betekenen voor de bewoners.

1-10-2010 - Annette Custers
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking: Trees van Gennip, Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden.

Trees van Gennip (2009). Het handwerk van de levensloop. Bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden. Amsterdam: Uitgeverij SWP (190 pagina's, € 22.50, ISBN: 978-90-8850-037-4). Velen noemen zich tegenwoordig personal coach, maar weinig coaches lijken bereid en in staat om zo uitvoerig te reflecteren, verantwoording af te leggen en kennis te delen als Trees van Gennip. Haar boek Handwerk van de levensloop: bouwen aan loopbaan en persoonlijk welbevinden is een gedegen praktijkstudie en een mer d boire voor wie wil weten hoe om te gaan met levensvragen, dilemma's en keuzes die opduiken bij 'kruispuntsituaties' gedurende de levensloop. In zulke situaties - die soms volkomen onverwacht opduiken, zoals bij een plotseling ontslag of een aangereikte promotiekans - staat het persoonlijke en/ of professionele leven helemaal in het teken van vragen als: hoe ga ik verder? Welke richting kies ik? Waar zal die richting mij brengen? Kan ik dat alleen beslissen of heb ik advies en steun van anderen nodig? Het boek focust vooral op mensen van 45 jaar en ouder, omdat juist deze leeftijdsgroep zich vaak op een kruispuntsituatie bevindt en veel 'stille kennis' (ervaringskennis) bezit waarvan men zich lang niet altijd bewust is. Het aanboren, expliciteren en benutten van deze stille kennis vormt de rode draad in het boek. Het helpt de oudere volwassene reflecteren op de eigen levensloop en is vooral een handreiking voor 'Helpende Handen' als mensen, groepen en organisaties op eigen kracht tijdelijk niet verder komen met belangrijke basisvragen in de levensloop.

1-10-2010 - Kees Penninx
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Buurtnetwerken: wij doen gewoon waar we goed in zijn

Elke maand zoeken zij de gezelligheid op in 'hun' seniorencafé. Het internetcafé biedt computerhulp en de wandelgroep is er voor wie graag wandelt. Naast vaste activiteiten vinden er, op initiatief van de senioren, incidentele bijeenkomsten over actualiteiten plaats. Wie tijd over heeft, zit ook nog in de wijkraad, de districtsraad, een klankbordgroep of een bewonersvereniging. Deze initiatieven worden in samenwerking met andere partijen mogelijk gemaakt door de groep Leidse senioren zelfstandig Stevenshof (LSZS). Een effectieve basis in de Leidse wijk Stevenshof die veel successen boekt. Een droombeeld? In Leiden is dit al jaren realiteit. Een vast recept is er niet, wel een aantal belangrijke ingrediënten.

1-10-2010 - Ryanne Mulder
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De verbinding van wonen, welzijn en zorg: utopie of toekomst?

De vraag naar gemeentelijke regie op wonen, welzijn en zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Burgers, in het bijzonder ouderen, willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en hebben behoefte aan een afgestemd zorg- en welzijnsaanbod en een toegankelijke woonomgeving. Ook aanbieders van ondersteuningsdiensten en zorg doen een beroep op de gemeente als regievoerder. Gemeenten zijn op zoek naar de juiste aanpak.

1-10-2010 - Anita Peters
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Familiesolidariteit: verschillen tussen migrantengroepen en generaties

Ouder-kind relaties zijn de eerste en vaak belangrijkste relaties die individuen ontwikkelen. Ze zijn essentiële bronnen van solidariteit, steun en veiligheid gedurende de levensloop. De kwaliteit en balans binnen ouder-kind relaties kunnen per persoon en cultuur verschillen en gedurende bepaalde perioden in de levensloop veranderen. Vooral voor migranten zijn familiebanden vaak bijzonder belangrijk. Door de afstand tot hun oorspronkelijke gemeenschap in het land van herkomst zijn migranten vaker afhankelijk van hun directe familie voor solidariteit en steun dan autochtonen. De opvattingen over familiesolidariteit verschillen tussen Turken, Marokkanen, Su-rinamers en Antillianen en tussen de eerste en tweede generatie migranten.

1-10-2010 - Eva-Maria Merz
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gerongrafiek

Veranderingen in de burgerlijke staat van Nederlandse ouderen

1-10-2010 - Tineke Fokkema
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Recensies

1-10-2010 - Inge Klück
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Goede ouderenzorg is kleinschalig, met aandacht voor dagbesteding

De ouderenzorg verkeert in zwaar weer. De media brengen zelden een hoopvol verhaal Kleinschaligheid en meer aandacht voor dagbesteding kunnen dit tij keren. De ouderenzorg kan daarbij een voorbeeld nemen aan de gehandicaptenzorg.

1-10-2010 - Jan Wijnen
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Healing environment en cliënteninvloed

Aangenaam wonen in een zorginstelling, is dat mogelijk? Is dat eigenlijk niet een tegenstrijdigheid? Stelt zorg ontvangen niet eisen aan de woonomgeving die strijdig zijn met prettig wonen in diezelfde woning? Een zorggebouw ziet er tenslotte niet voor niets heel anders uit dan een woongebouw. Toch is dat aan het veranderen. Binnen de architectuur is het concept van 'healing environment' ontwikkeld, dat ook voor ouderen met beperkingen van belang is.

1-10-2010 - Arnoud Boerwinkel
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In uitvoering

In 2009 is de eerste docentencursus van de ANBOacademie van start gegaan. Penningmeesters van ANBO-afdelingen hebben extra scholing gekregen om hun collega's van andere afdelingen bij hun online-boekhouding te helpen en nieuwe penningmeesters op te leiden. Het is slechts een van de cursussen uit het aanbod van de ANBOacademie. Een academie die de ANBO in 2009 heeft opgericht om bestuurders en vrijwilligers te ondersteunen. Zo houdt de ANBOacademie actieve leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen zowel op het gebied van de interne organisatie als van de individuele en collectieve belangenbehartiging.

1-10-2010 - Annemieke Waterborg & Yvon Marree
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer

1-10-2010 -
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Iteke Weeda

"Relaties, dat onderwerp heeft mijn hart", zegt Iteke Weeda. Zij heeft nooit bewust gekozen voor het thema, maar ziet het wel als rode draad terugkomen in haar leven. En dan vooral in het licht van het samenspel van de mannelijke en vrouwelijke archetypische polen. Volgens haar proberen we als mensen die tegenpolen in onszelf te integreren met de liefde als leerweg. Een reden, denkt ze, dat ouderen minder snel verliefd worden. Zij zijn door levenservaring vaak meer in evenwicht in zichzelf.

1-10-2010 - Christina Mercken & Henk Bakkerode
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Leeftijd als determinant van vrijwilligerswerk

De indruk bestaat dat de grenzen voor het verrichten van vrijwilligerswerk door ouderen nog niet bereikt zijn. Het gevoel van onderbenutting komt naar voren uit 'het onbenut participatie-potentieel', waarvan de RMO spreekt. Ook een term als 'de zilveren kracht' verwijst ernaar. In haar streven naar een participatiemaatschappij probeert de overheid de 'volunteerability' van ouderen verder te bevorderen.

1-10-2010 - Joep de Hart
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Life-review: terugkijken op je leven met zoon of dochter

Niet zo lang geleden maakte ik een wandeling met mijn moeder die intussen 84 jaar oud is. Ik vroeg haar hoe het met haar ging. Ze vertelde me dat ze sinds enkele maanden iets merkwaardigs meemaakte. De voorbije maanden trok haar leven in haar dromen aan haar voorbij. Elke nacht droomde ze van een of meerdere gebeurtenissen uit haar leven. Soms voerde ze opnieuw de gesprekken die ze zestig of veertig jaar eerder ook had gevoerd. Het was een spontane terugblik op het eigen leven.

1-10-2010 - Ernst Bohlmeijer
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nationaal Programma Ouderenzorg

Bestaande projecten met casemanagement voor mensen met dementie worden in de regio Amsterdam vergeleken met een aanpak zonder casemanagers. Naast aandacht voor kwaliteit en kosten van de zorg is een belangrijk oogmerk dat mensen met dementie en hun mantelzor-gers beter op de hoogte zijn van wat er te koop is aan zorg en ondersteuning.

1-10-2010 - Albertine Stolk
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Opnieuw beginnen

COLUMN

1-10-2010 - Joep Dohmen
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Oppassen is geen kinderspel. De betekenis van grootouders voor hun werkende kinderen

"Als je vroeger naar het circus ging, zag je één volwassene met zes kinderen op de tribune. Als je nu gaat, zitten daar zes volwassenen op elk kind." Die grap maakte cabaretier Freek de Jonge eens toen hij nog regelmatig optrad. De gezinnen werden kleiner, de kinderen kwamen steeds later. Nu gaat hij misschien zelf met zijn kleindochter naar het circus. De kans is groot dat hij daar dan alleen met haar zit, of samen met zijn vrouw Hella. De ouders moeten werken. Steeds vaker worden grootouders ingezet in de kinderopvang van gezinnen met werkende moeders.

1-10-2010 - Fleur Thomése & Ralf Kaptijn
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen en e-communities

Digitale gemeenschappen, zogenoemde e-communities, voor ouderen schieten als paddenstoelen uit de grond. En het aantal ouderen dat erbinnen actief is, neemt met de dag toe. Helpen deze e-communities ouderen alleen praktisch of geeft deelname aan een e-community hen ook gevoelens van verbondenheid?

1-10-2010 - Marike Hettinga, Caroline Smits e.a.
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Ouderen, Generaties en Relaties

Relaties spelen een belangrijke, zo niet cruciale rol in het leven en welbevinden van mensen, ook van ouderen. Relaties veranderen met het klimmen der jaren. Van kind naar ouder, van ouder naar grootouder, van zelfstandige oudere naar afhankelijke oudere. Het lijkt zo'n vaststaand gegeven, alsof die relaties altijd zo blijven. Niets is minder waar. De relaties van ouderen en de aard ervan zien er anno 2010 anders uit dan vroeger. Dat geldt zowel voor relaties tussen ouderen als voor de relaties tussen oud en jong.

1-10-2010 - Yvonne Witter & Toon Verlaan
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Roze loper uit voor roze ouderen

Volgens Consortium Roze 50+ Nederland, waarin ANBO, COC, MOVISIE en Schorer participeren, zijn er bijna 400.000 homoseksuele ouderen (50+ en m/v). Zij zijn jarenlang niet zichtbaar geweest in de maatschappij. Langzamerhand komt er meer oog voor de noden van homoseksuele ouderen.

1-10-2010 - Henri Audier
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Samen spelen

Column

1-10-2010 - Christina Mercken
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Vriendschap wordt belangrijker

Het sociale leven van oudere volwassenen is gedurende de laatste twee decennia behoorlijk veranderd als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Onderliggende processen bij deze veranderingen zijn individualisering en het loslaten van tradities. Er is meer persoonlijke vrijheid in de keuze van leefstijl en identiteit, en grotere persoonlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en in stand houden van een persoonlijk netwerk van sociale relaties.

1-10-2010 - Nan Stevens & Theo van Tilburg
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ Een goed sociaal netwerk is voor ouderen belangrijker dan een goed pensioen.’

Discussie

1-10-2010 -
Editie 3 - 2010
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website