Magazine Logo

Humaan ouder worden: anders verbonden met de wereld

Alexander Maas

Waardenwerk

In dit artikel wordt de vraag gesteld hoe een humaan perspectief er bij ouder worden uit ziet als wij een gedragswetenschappelijk perspectief hanteren. Niet het individu, maar mensen in relatie met elkaar staan dan centraal. Bij voortduring verknopen mensen zich met weer anderen waardoor zich een 'verbindend proces', of 'relationeel web van betrekkingen' tussen mensen manifesteert dat steeds in beweging blijft. We bestuderen hier wat er tussen betrokkenen gebeurt: verbinding en los verband, overeenkomst en verschil, samenwerking en rivaliteit tussen hen gelden hierbij als leidende principes. Een dergelijke benadering stelt ons in staat mensen in hun context te leren begrijpen, en daarmee de dynamiek van het menselijk handelen in wisselende configuraties en sferen te volgen. Enige consequenties van een dergelijke benadering worden kort besproken. Dan wordt duidelijk dat humaan ouder worden in plaats van de snelle oplossingen iets anders vergt: veel uitzoeken, slenteren, de tijd nemen om echt te luisteren (in jargon: langzaam luisteren) en vooral diagnose. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website