Magazine Logo

Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief

Harry Kunneman & Caro-line Suransky

Waardenwerk

Het idee van een kosmopolitische wereldgemeenschap is even oud als het humanisme zelf en vormt een van haar belangrijkste morele en politieke idealen. In onze tijd staat dat ideaal onder grote druk. Tegelijkertijd is de praktische realisering ervan belangrijker dan ooit. Wij leven de facto in een wereldomspannend sociaal en economisch systeem, maar dat systeem is niet ingebed in een mondiale politieke gemeenschap en wordt evenmin bijeengehouden door gedeelde morele waarden. Eerder is sprake van het omgekeerde. De relaties tussen individuen, groepen en staten in het economische wereldsysteem worden in de eerste plaats bepaald door economische concurrentieverhoudingen die in het teken staan van het maximaliseren van eigen belangen en de bijbehorende consumptieve dikke-ik cultuur. Dat geldt zowel op het niveau van individuen en groepen als op het niveau van staten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website