Magazine Logo

Inhoudsopgave

Waardenwerk

Inhoudsopgave 2 Veiligheid en schijnveiligheid 5 Ten geleide ? Harry Kunneman Het hellende vlak ? Harry Hummel 13 Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alternatieve benadering? ? Jan Jaap van Oosterzee & Gijsbert van Iterson Scholten 24 Een kritische blik op het Nederlandse veiligheidsbeleid. Interview met Britta Böhler ? Femke Kaulingfreks & Sybrandt van Keulen 34 De beveiliging van burgerschap. Spanningen tussen binnenlandse veiligheid en mensenrechten in de Europese controle op immigratie ? Hilde van 't Klooster 46 De plaats van de mensenrechten. Over de grondslagen van het humanisme ? Fernando Suarez Müller* 58 Een nieuwe visie op veiligheid. In gesprek met Tini van Goor van HIVOS over ontwikkelingssamenwerking en mondiale veiligheid ? Caroline Suransky & Hilde van 't Klooster 67 Over het dragen van een wapen door de geestelijk verzorger. Een persoonlijke reflectie ? Erwin Kamp 78 Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met RFID-chips ? Lonneke van der Velden & Mark Ponte 89 Recensies Dick van der Meij bespreekt Making Modern Muslims. The politics of Islamic education in Southeast Asia van Robert W. Hefner (red). Hilde Ham bespreekt Ethnographic methods van Karen O'Reilly. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website