Magazine Logo

Recensie - Mohamed Ajouaou, Imams achter tralies. Casestudie naar islamitisch geestelijke verzorging in Nederlandse inrichtingen met bouwstenen voor een beroepsprofiel

Abdelilah Ljamai

Waardenwerk

Met de erkenning van een islamitische zendende instantie en de start van Nederlandse universitaire en beroepsopleidingen tot imam en islamitisch geestelijke verzorgers in 2007 is er een grote stap gemaakt in de professionalisering van de islamitische geestelijke verzorging in Nederland. De islamitische geestelijke verzorging in bijvoorbeeld de justitiële inrichtingen heeft nu dezelfde positie als de gevestigde geestelijke verzorging, zoals de humanistische of de katholieke. De nog zeer jonge dienst Islamitisch Geestelijke Verzorging bij Justitie staat echter nog voor de uitdaging om het profiel en aanbod van de islamitisch geestelijke verzorgers zo te vernieuwen dat zij goed aansluiten bij de behoeften, zingeving- en levensvragen van moslimgedetineerden. Het vergroten van de hermeneutische, personale en communicatieve competenties van de islamitisch geestelijke verzorgers staat hierbij centraal. Het promotieonderzoek van de heer Moha-med Ajouaou, Imams achter tralies, beoogt 'bouwstenen' voor een nieuw beroepsprofiel van de islamitisch geestelijke verzorger te leveren. In zijn inleiding toont Ajouaou dat er nog weinig empirisch onderzoek is verricht naar de praktijk van de islamitisch geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen in Nederland. Met zijn lijvige onderzoek (492 pagina's) wil Ajouaou dan ook in deze leemte voorzien. Hij heeft gekozen voor een casestudie om zicht te krijgen op het werk van imams bij Justitie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website