Magazine Logo

‘ Goed Ouder Worden’ Een verkenning

Jan Baars

Waardenwerk

Bij de ontwikkeling van het onderzoek naar 'Goed Ouder Worden' hoort een verkenning van de relevante domeinen van dit onderzoek en een situering ten opzichte van andere, verwante paradigma's. Teneinde een discussie over het profiel van het onderzoek naar 'Goed Ouder Worden' op gang te brengen wordt ten eerste aangegeven in welke zin aandacht voor 'ouder worden' zich onderscheidt van de studie van 'veroudering' en 'ouderen'. Vervolgens wordt het onderzoek naar 'Goed Ouder Worden' in een korte historisch schets vergeleken met benaderingen als de 'disengagement- theorie', de 'activiteitentheorie', 'successful aging' en de 'continuïteitstheorie'. Daarna wordt aandacht besteed aan enkele maatschappelijke mogelijkheidvoorwaarden voor 'Goed Ouder Worden', waarna de verkenning wordt afgerond met de bespreking van enkele existentiële dimensies. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website