Magazine Logo

De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin

Corrie Haverkort

Ouderschapskennis

Een nieuw samengesteld gezin kun je zien als de samenvoeging van verschillende identiteiten met verschillende gezinsgeschiedenissen en met een groot verlangen naar positieve betrokkenheid en genegenheid, zoals in een goed functionerend kerngezin. Het samenvoegen van verschillende identiteiten vraagt een lang groeiproces van elkaar leren kennen, met inbegrip van een eigen min of meer ongedeeld verleden. Auteur verwijst naar het begrip erkenning als antwoord. De erkenning van ieders speciale positie en vooral de erkenning anders te zijn dan de anderen. Maar erkenning leidt ook tot het uiten van de oprechte wens om bij elkaar te horen en elkaar te accepteren en te waarderen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website