Magazine Logo

Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap

Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal

Ouderschapskennis

Van stiefouderschap, of beter nieuw samengesteld ouderschap, is sprake bij de vorming van een nieuw samengesteld gezin. Alle vormen ouderschap in en rond zo'n gezin, niet alleen stiefouderschap maar ook het al dan niet primair verzorgend biologisch ouderschap, zijn dan extra kwetsbaar, staan onder grote stress en verdienen ondersteuning. Auteurs beschrijven kort de gezinsgeschiedenis na verlies van een ouder, door overlijden of door echtscheiding. Ze staan stil bij wat dit verlies voor ouders betekent, evenals bij de gevolgen van de complexe fase-overgang als een ouder met een nieuwe partner en kinderen gaat samenwonen. Aan de hand van het 'bufferschema' van Van der Pas (2005) beschrijven ze werkvloergevolgen van vier voorkomende ouderschapsvormen: zowel de biologische verzorgende ouder als de biologische ouder die niet primair verzorgend is, en de stiefouder, met en zonder eigen kinderen. Daarna geven zij per ouderschapsvorm suggesties hoe ouderbegeleiders de bufferdynamieken van betreffende ouders kunnen ondersteunen om tot een nieuw gezinsfundament te komen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website