Magazine Logo

Inhoudsopgave

Ouderschapskennis

inhoud 2 Van de redactie Kolom 3 Burgerplicht - Bert Krapels Nieuw samengesteld ouderschap - stiefkind van ouderbegeleiders? 4 Thema-inleiding | Pieter Remmerswaal en Ad de Gouw 7 Een ongewoon gezin: samen partners en niet samen ouders - hoe doe je dat? | Lieve Cottyn 19 De betekenis van erkenning in het nieuw samengesteld gezin | Corrie Haverkort 29 Het andere fundament van het nieuw samengesteld gezin en stiefouderschap | Ietje Heybroek-Hessels en Pieter Remmerswaal Angst als raadgever - vervolg 41 Thema-inleiding | Alice van der Pas 43 Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst; een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 2 60 Op zoek naar de goede ouder bij geweld thuis. Nawoord bij de studiedag | Peter Adriaenssens Rubriek 67 Tussen Scylla en Charybdis Hulp aan getraumatiseerde kinderen; obstakels en dilemma's | Francien Lamers-Winkelman & Margreet Visser Literatuur Recensies 74 A.J. Verheugt, Moordouders. Kinderdoding in Nederland 79 Sietske Dijkstra, Geweld en veerkracht in gezinnen 82 Peter van den Bergh en Tonny Weterings, Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind 86 J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets &J.Zevalkink, Mentaliseren in de kindertherapie 90 J.M. Govaerts, Hechtingsproblemen in gezinnen 93 Nota Bene Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website