Magazine Logo

Naar Jeugdzorg zonder Angst voor de Angst

Peter Adriaenssens

Ouderschapskennis

Een studiedag met Peter Adriaenssens - Deel 2 Collegiaal overleg lost niet vanzelfsprekend elke behandelpuzzel op, en zeker niet wanneer er angst in het spel is. Niets besmettelijker dan juist die emotie. En niet alleen de individuele hulpverlener wordt makkelijk angstig bij geweld in een gezin, ook teams en hele ketens. Het is alsof ze iets verdachts ruiken, en onmiddellijk door een zakdoek gaan praten. Het overleg wordt tot machteloos, vaag gemompel en de hulpverlener zit nog meer in de nesten dan vóór het collegiale overleg. In dit artikel 'demonstreert' Adriaenssens hoe dit proces in zijn werk gaat. Dat wil zeggen: in een rollenspel van vrijwilligers zie je het gebeuren. Adriaenssens laat ook zien hoe je angstbesmetting kunt tegengaan. Bij teamoverleg is dat door strak structureren van het gesprek - en door anders te structureren dan gewoonlijk. Deel 1 van deze kleine serie (in O&O 11,3: 258-284 - oktober 2008) bevatte een gesprek van Peter Adriaenssens over kindermishandeling met een gezin dat ontkende dat er thuis iets aan de hand was. Niet alleen de structuur van dat gesprek was anders dan we gewend zijn; vooral ook de manier waarop Adriaenssens eigen angstgevoelens gebruikte. Dat hij die als het ware op tafel legde, maakte dat de gezinsleden heel behoedzaam zich ontspanden, en dat hielp om hen beter te begrijpen. Maar 'begrijpen' kan een valkuil worden. Vandaar dat Adriaenssens tweemaal collega's erbij haalde, letterlijk, voor een reflectieve pauze. Hun woorden voor wat zij dachten dat ieder van de gezinsleden vreesde, of nodig had, maakten Adriaenssens attent op zijn neiging om te veel te begrijpen. Hij dreigde mee te gaan met de angst van het gezin voor verandering. De gewaarwording van zijn angst en die van het gezin gaf hem echter ook de moed om eisen te stellen - aan het sterkste gezinslid. Dat was hetgeen zich afspeelde in de ochtendsessie. Het onderstaande is een verbatim weergave van de middagsessie. Inleiding en cursieve commentaren zijn van Alice van der Pas. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website