Magazine Logo

Recensies

A.J. Verheugt, Sietske Dijkstra, Peter van den Bergh en Tonny Weterings, J. Verheugt-Pleiter, M. Schmeets & J.Zevalkink, J.M. Govaerts

Ouderschapskennis

Moordouders. Kinderdoding in Nederland. Een klinisch en forensisch psychologische studie naar de persoon van de kinderdoder. A. J. Verheugt (2007). Assen: Van Gorcum. ISBN 232 4666 8, 180 pp. € 32,00 In januari 2007 werd bij toeval de schokkende zaak ontdekt van een getrouwde vrouw, begin dertig, die in een Nederlands dorp haar pasgeboren kind door verstikking om het leven bracht. Haar man was niet op de hoogte van haar zwangerschap, noch van de kinderdoding. Bij onderzoek bleek dit al het vierde kind te zijn dat zij direct na de geboorte doodde. De babylijkjes begroef ze in de tuin. Van tijd tot tijd komt kinderdoding door een ouder in het nieuws. Altijd weer roepen dergelijke zaken verontwaardigde, verontruste en verontrustende vragen op, die voor de buitenwereld vaak bij vraagtekens en speculaties blijven. Wat zette deze vrouw er toe aan haar zwangerschappen te verzwijgen en haar kinderen om te brengen? Is het inderdaad mogelijk dat haar man van niets wist of was hij handlanger? Wat beweegt een ouder om zijn of haar kind te doden en wat zegt dat over het ouderschap? Gaat het inderdaad vaak om gewone gezinnen zoals men beweert of is er meer aan de hand met de ouders en de partnerrelatie? Zijn het kwetsbare kinderen, met specifieke kenmerken die getroffen worden en hoe is het contact tussen ouder en kind? Wat is de relatie met psychische stoornissen bij de ouder? Gaat het bij kinderdoding om een opwelling of juist om een fatale uitbarsting na langdurige strijd? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website