Magazine Logo

Probleeminventarisatie vanuit cliënten met een psychose - Toepasbaarheid van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Sylvia Teunissen, Monique Bolten, Odette de Wilde en Lieuwe de Haan

Participatie

Binnen de ergotherapie is in 1980 in Canada een cliëntgericht meetinstrument ontwikkeld dat specifiek tot doel heeft de problemen die cliënten ervaren te achterhalen, namelijk de Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Dit instrument gaat uit van het perspectief van de cliënt. Vanuit de afdeling ergotherapie van de adolescentenkliniek van AMC/De Meren hebben de auteurs onderzocht of de COPM een bruikbaar hulpmiddel is om adolescenten na een psychose in staat te stellen de door hen ervaren problemen te formuleren. Inleiding Naast de al bekende Goal Attainment Scale (Ng e.a., 2000; Fall, 1985) en de Cam-berwel Assessment of Needs (Bengtsson-Tops, 2004; Ochoa e.a., 2005) is binnen de ergotherapie de COPM ontwikkeld als meetinstrument dat naast het evalueren van een verandering in het handelen ook tot doel heeft de problemen die cliënten op het gebied van het handelen ervaren te achterhalen. De COPM is niet leeftijdgebonden en is ontwikkeld voor zowel de algemene als de geestelijke gezondheidszorg. Uit eerder onderzoek bij cliënten in de algemene gezondheidszorg werd geconcludeerd dat met behulp van de COPM prioriteiten van de cliënt duidelijk worden, waardoor de therapie zich meer kan richten op de wensen en behoeften van de cliënt (Dedding e.a., 2000). In de ggz in Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen met dit instrument. De vraag rees of de COPM bruikbaar zou zijn voor cliënten met een recent ontstane psychotische stoornis. Wanen, hallucinaties en gebrek aan ziekte-inzicht bij adolescenten met een (eerste) psychose veroorzaken immers mogelijk moeilijkheden met het onder woorden brengen van hun problemen en het stellen van realistische doelen in het dagelijks leven. Hierbij hebben we ook gekeken of behandelfase en leeftijd invloed hebben op de bruikbaarheid van de COPM. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website