Magazine Logo

Redactioneel

Sonja van Rooijen

Participatie

Vorig jaar december vond het congres Herstelwerkzaamheden plaats in Utrecht. De eerste spreker was prof. Willem van Tilburg. Onder de prikkelende titel 'Herstel en behandeling: huwelijk of onenightstand' scholen twee vragen. In zijn woorden: Hoe komt een herstelproces bij iemand op gang en wat is de invloed van interventies door een behandelaar daarop? Een boeiend betoog volgde en nu, bijna driekwart jaar later, volgt de bewerking daarvan in dit nummer. Het openingsartikel van Van Tilburg is zeer lezenswaardig, ongeacht of u het congres heeft bijgewoond of niet. Als eerste relativeert de auteur de rol van de hulpverlener, althans voor zover het gaat om de inzet van specifieke interventies. Onderzoek naar de werkzame elementen bij psychotherapie wijst uit dat de opgetreden verbetering slechts voor vijftien procent te herleiden valt op specifieke therapeutische technieken. De onderlinge relatie tussen de cliënt en de therapeut is van veel grotere betekenis voor het welslagen van de behandeling, wat aangeeft dat een onenightstand vermoedelijk tekortschiet. Overigens blijkt meer dan de helft van de behandelsuccessen weinig te maken te hebben met de therapeut, maar des te meer met de cliënt zelf. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website