Magazine Logo

Redactioneel

Jos Dröes

Participatie

Het artikel van Marius Nuyy dat als een gedenksteen ter nagedachtenis aan de auteur in dit nummer is opgenomen, gaat over de kern van alle rehabilitatiebenaderingen, nameüjk een presente aanwezigheid van de hulpverlener. Present zijn houdt onder andere in dat men moeite doet om de leefwereld van de ander te leren kennen en de eigen perspectieven die de ander vanuit zijn leefwereld hanteert, serieus te nemen. Rehabilitatie is volgens Nuy op veel plaatsen eigenlijk ten onder gegaan doordat het werd opgenomen in bestaande zorgpraktijken. Het groeien van er zijn met' naar 'er zijn voor' de ander gaat dan verloren in het proces van methodische, resultaatgerichte werkwijzen en interventies. Onvermijdelijk roept dit de vraag op wat rehabilitatie eigenlijk is of zou moeten zijn. Is alleen een presente houding genoeg om van rehabilitatie te spreken? Wij denken van niet. Maar wat is er dan méér nodig? Die vraag is het eigenlijke onderwerp van een gedachtewisseling over de recente lotgevallen van het begrip rehabilitatie en de rehabilitatie zelf. De redactie van het Tijdschrift voor Rehabilitatie heeft namelijk aan een aantal smaakmakers op dit gebied per brief gevraagd naar hun mening over een aantal nieuwe trends zoals de verhouding tussen rehabilitatie en herstel, de betekenis van rehabilitatie als beweging en als methodiek, de wenselijkheid van het handhaven van het begrip om een bepaald type werk aan te duiden, of juist de overbodigheid hiervan. Onze brief drukken we integraal af. Daarna publiceren we de antwoorden die we hebben gekregen. We nodigen de lezers van het Tijdschrift met klem uit ook hun reacties aan ons op te sturen. Uw reacties mogen gaan over onze brief of over de in dit nummer gepubliceerde bijdragen aan de discussie. We willen ze in het volgende nummer publiceren, samen met een beschouwend artikel over wat de discussie heeft opgeleverd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website