Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 3. Familie: partner in de zorg en bondgenoot van mensen met langdurige psychische problematiek

Annelies Faber en Henk Fox

Participatie

Cliënten met langdurige psychische of psychiatrische problemen leven meer dan voorheen buiten de muren van een instituut. Zelfstandig in een eigen huis, in een beschermende of begeleide woonvorm of bij familie of gezin thuis. Ondanks de toegenomen opvangmogelijkheden en initiatieven die cliënten in staat stellen om een ‘zo gewoon mogelijk’ leven te leiden, is een cliënt voor contact en steun vaak in de eerste plaats aangewezen op de hulp en de zorg van naaste familieleden. De bijdrage die familie kan leveren aan het proces naar ‘een leven zo gewoon mogelijk’ wordt de laatste jaren meer erkend en op waarde geschat. Het gaat dan vooral over de familie in de positie van mantelzorger en in de positie van bondgenoot. Familie biedt waar nodig opvang en steun om deelname aan de samenleving beter mogelijk te maken. Iemand is immers ook gewoon burger, inwoner van een stad of dorp. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website