Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 5. Wonen met begeleiding, tussen servet en tafellaken

Hella van de Beek en Louise Olij

Participatie

In dit hoofdstuk willen we recente ontwikkelingen in de sector beschermd en begeleid wonen voor de ggz op een rij zetten vanuit het perspectief van theorievorming en onderzoek. Dit doen wij vanuit de behoefte het profiel van beschermd en begeleid wonen als vorm van hulpverlening te verhelderen om zo de waarde voor de toekomst aan te tonen. Die waarde zien we in de praktijk en horen wij van cliënten, maar onduidelijk is welke elementen nu maken dat beschermd en begeleid wonen werkt. Welke theorievorming is hierover mogelijk? Wat zegt bestaand onderzoek hierover? Zijn voor- en nadelen tussen beschermd en begeleid wonen bekend? In de tweede paragraaf gaan we in op het profiel van het beschermd wonen. Vervolgens maken wij een vergelijking met beschrijvingen van deze sector uit de Engelstalige literatuur om de ontwikkeling in Nederland in perspectief te plaatsen. Wat maakt nu de Nederlandse situatie bijzonder en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van het beschermd en begeleid wonen? We eindigen met de wens tot meer onderzoek naar de betekenis en de effectiviteit van de naar onze mening mooie voorzieningen die vaak zo onopgemerkt in onze samenleving bestaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website