Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 8. Illness Management & Recovery

Frits Bovenberg en Hettie Staats

Participatie

Nieuwe concepten en inzichten dwingen ons om interventies binnen de psychiatrische rehabilitatie kritisch te beschouwen en aan te passen. Het concept ‘herstel’ (Anthony 2003) vraagt om nieuwe aangepaste psychosociale interventies. Geen top-down interventies, maar interventies gericht op het individu, waarbij het wetenschappelijk bewijs, vraaggerichtheid, empowerment en de klinische ervaring van de professional centraal staan. Illness Management & Recovery (IMR) is zo’n nieuwe interventie. Nieuw aan IMR is dat het verschillende interventies die van bewezen waarde zijn voor ziektemanagement en herstel in één programma bundelt. Tot die interventies behoren cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie en sociale vaardigheidstraining. De nadruk ligt op het helpen van de cliënten om hun eigen doelen te formuleren en deze na te streven door er concrete acties in het dagelijks leven aan te verbinden. De cliënt leert zelf de regie te nemen over zijn ziekte (ziektemanagement) en zelf de juiste keuzes te maken als hem de juiste informatie en vaardigheden worden aangeboden (empowerment). IMR kan in een ambulante setting, individueel of in groepsverband, in enkele maanden aan de cliënt worden geboden. IMR is één van de evidence-based practices (EBP’s) uit de Verenigde Staten en wordt in Nederland bij twee instellingen toegepast. BAVO Europoort (inmiddels Parnassia Bavo groep) en GGZ Leiden (onderdeel van GGZ Rivierduinen) hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk ervaringen met IMR opgedaan en uitgewisseld. In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over het IMR-programma en de implementatie hiervan in Rotterdam en Leiden. Tevens wordt ingegaan op de eerste prille bevindingen van buitenlands onderzoek naar de effecten van IMR. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website