Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 9. Omgaan met functiebeperkingen in de psychiatrische rehabilitatie

Jos Dröes

Participatie

Psychiatrische stoornissen manifesteren zich in het dagelijks leven onder meer als beperkingen van de psychische functies. Dat betekent dat je vanwege je ziekte bijvoorbeeld moeilijker je aandacht erbij kunt houden, moeilijker dingen onthoudt, meer of juist minder emotioneel reageert, of dat je moeilijker aan een activiteit begint of ermee stopt. Behalve ziekte kunnen ook andere biologische verstoringen zoals het gebruik van psychoactieve stoffen (medicatie, alcohol, drugs) de psychische functies beïnvloeden. Niet alles wat je moeilijk vindt, wordt veroorzaakt door ziekte of biologische factoren. Het kan ook zijn dat je een bepaalde handeling in een bepaalde omgeving nog nooit hebt verricht. Als je altijd bij je ouders hebt gewoond, heb je nog nooit je huur overgemaakt. Als je dat voor het eerst doet, heb je ten opzichte van anderen een beperking – omdat je het juiste gebruik van functies in die situatie nog moet leren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website